تاریخ انتشار :

هنر مذهبی

تصویرسازی زیبایی از حضرت عباس اثر محسن میرزایی

محسن میرزایی از جمله تصویرسازانی هست که با سبک کاری خاص خود توانسته است زیبایی هنری را در تصویر سازی مذهبی به مخاطب جهانی منتقل کند.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) حضرت عباس را در جهان به وفا داری و سقا بودنشان می شناسند جوانمردی که با وجود مسولیت سقا بودن آب را برخود حرام کرد تا اول کودکان آب بیاشامند. ولی با لبان تشنه به شهادت رسید.

دیگر آثار مذهبی محسن میرزایی را بزودی در سایت رهیافته خواهید دید.

همچنین دیگر آثار مذهبی را اینجا ببیند

 

اشتراک گذاری :

آخرین اخبار