تاریخ انتشار :

بوستان کتاب

چاپ کتاب تربیت جنسی؛ معیارها و مهارت ها

کتاب «تربیت جنسی؛ معیارها و مهارت ها» نوشته محمد عباسی نیا به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )کتاب «تربیت جنسی؛ معیارها و مهارت ها» نوشته محمد عباسی نیا به همت مؤسسه بوستان کتاب در ۱۴۴ صفحه به چاپ رسید.

اثر مذکور دربردارنده نکته ها و روش های علمی و آزموده درباره تربیت جنسی است که می کوشد روش های علمی را منطبق با فرهنگ برای پدرها و مادرها تبیین کند.

در این اثر مباحثی از جمله اهمیت تربیت جنسی کودکان و نوجوانان در خانواده، راه های پیشگیری از انحرافات جنسی فرزندان، مسائل و تغییرات جنسی در سن بلوغ فرزندان، موانع اساسی در طرح مسائل جنسی بین فرزندان و والدین، تفاوت های روانشناختی دختران و پسران، آفت ها و آسیب های روانی و اجتماعی جبران ناپذیر روابط دختر و پسر، توصیه های عملی درباره مراقبت و تربیت جنسی کودکان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

منبع: حوزه نیوز

اشتراک گذاری :


آخرین اخبار