به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )معرفی کتاب رمان شهید ادواردو آنیلی توسط رهیافته ژاپنی اتسکو هوشینو – کتاب زندگی ایشان هم در انجمن شهید ادواردو آنیلی ( موسسه رهیافتگان ) در حال آماده سازی است.

28 خرداد 1398
بازدید:70

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) 

28 خرداد 1398
بازدید:76

یک بهایی پس از سال‌ها تحقیق و مطالعه، با حضور در دفتر امام جمعه تبریز و ادای شهادتین مسلمان شد.

27 خرداد 1398
بازدید:90

علاوه بر تناقضات بیت‌العدل، من اصلاً از روابطی که بین اعضای تشکیلات بود خوشم نمی‌آمد. بیش از حد رها بودند، یعنی گاهی در روابطشان هیچ حد و مرزی نداشتند. از طرفی می‌توان گفت خانواده‌ام هم بهائی واقعی نبودند و فقط چون اجدادشان پیرو این مسلک بودند اسم بهائی رویمان مانده بود، ولی اعتقادی قوی وجود نداشت.

26 خرداد 1398
بازدید:128

انتشار کتاب مهارتهای حضور در نماز

مجموعه فلش کارت « من یک محجبه ام»

3000تومان