از جمله‌ی چیزهایی که سارا نمی‌توانست قبول کند ادعای پسر خداوند بودن حضرت عیسی بود

۲۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:316

یک زوج مسلمان نابینا در ایالت تگزاس آمریکا، در سال های اخیر برای کمک رسانی به مسلمانان نابینا اقدام به تولید و انتشار قرآن به خط بریل به زبان انگلیسی می‌کنند.

۲۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:160

دکتر کوربوچی که پس از اسلام آوردن نام «احمدکمال» را برای خود برگزیده، سفرهای مکرری به مشهد داشته و به زیارت امام رضا(ع) مشرف شده است، می‌گوید: شناختی که از امام رضا(ع) دارم زیاد نیست، اما نخستین بار که آمدم حس کردم اینجا جایی است که به آن نیاز دارم…

۲۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:219

«در ابتدا چیز زیادی از اسلام نمی‌دانستم؛ فقط قوانین اسلام را می‌دانستم»؛ کتاب‌های شیخ محمد تیجانی و امام خمینی که درباره اسلام بودند راه را نشانم دادند. انتخاب حجاب برایم حدود یک سال زمان برد

۱۵ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:361

انتشار کتاب حقوق اجتماعی از منظر دانشمندان اسلامی

مجموعه فلش کارت « من یک محجبه ام»

3000تومان