به عنوان یک مسیحی مطالعات مذهبی بسیاری داشتم تا اینکه برادرم مسلمان شد و من سؤالاتم را از ایشان در مورد دین اسلام شروع کردم.

۲۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:112

وقتی انسان مرگ را می بیند و آن را تجربه می کند، نگاهش به زندگی تغییر می کند و زندگی را جور دیگر می بیند. به زندگی احترام می گذارد و برای آن ارزش قائل می شود! زندگی برایم مهم است و ارزش دارد از آن نهایت استفاده را می کنم. به همین علت است که زمانیکه به دانشجوهایم آموزش میدهم همیشه به آنها امید میدهم.

۲۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:292

زمانی­که مطالعه داشتم تا با مفاهیم دینی آشنا بشوم، از اینکه درباره اسلام تحقیق کنم منع می شدم نسبت به اسلام کنجکاو شدم و تحقیق کردم و مسلمان شدم.

۲۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:107

یک دختر مسلمان در مصاحبه ای خبری درباره حوادث اسلام هراسی که به همراه خانواده اش با آن ها مواجه بوده صحبت می کند.

۲۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:152

انتشار کتاب آلمانی «شیعیان در ایران و لبنان»

مجموعه فلش کارت « من یک محجبه ام»

3000تومان