سپس نام مالک، یکی از نام‌های خدا در قرآن، را برای خود برگزیدم و خودم را به طور کامل تسلیم خواست خدا کردم.مالک افزود: با گفتن شهادتین مسلمان شدم و احساس کردم که دوباره متولد شده‌ام و همه این‌ها با شنیدن صدای اذان شروع شد.

14 خرداد 1399
بازدید:187

من آگاهانه تلاش می کنم تا بیشتر ذکر بگویم (خدا را یاد کنم) ، قرآن بخوانم ، بیشتر نمازهای غیر واجب (مستحب) بخوانم ، برگردم به امور خیریه ، درمورد خودم تامل و فکر کنم ، صله ی رحم را تقویت کنم و ارتباطم را با خدا بهتر کنم. اصلا هیچ چیز شبیه روح و معنویت ماه رمضان نیست.

14 خرداد 1399
بازدید:185

گفتم چرا می خواهی مسلمان شوی؟ می گفت سالهاست که اخلاق و ارتباطات عاطفی مسلمانها برای من جذابیت دارد و همین باعث شده با آنها انس بگیرم.

14 خرداد 1399
بازدید:185

دختر نیجریه‌ای تبار به نام جمیله که در ۱۹ سالگی به اسلام گرویده است،در خانواده ای مسیحی بزرگ شد و پس از مدتی به این نتیجه رسید که مسیحیت پاسخگوی نیازهای معنوی او نیست.

13 خرداد 1399
بازدید:159

انتشار جدیدترین تحقیقات اندیشمندان اسلام و غرب در مجله تخصصی«دیالوگ»

مجموعه فلش کارت « من یک محجبه ام»