حجت الاسلام زمانی گفت: فابیان پاتریک، جوان آلمانی بعد از چند ماه آشنایی با مفاهیم اسلام و تشیع از طریق مبلغین زباندان مدرسه تبلیغی ناصریه، با قرائت شهادتین به دین اسلام تشرف پیدا کرد.

28 مرداد 1398
بازدید:141

بانوی تازه مسلمان آمریکایی درباره آشنا شدنش با دین اسلام می گوید. وی که دو سال را در مدرسه شبانه روزی کاتولیک سپری کرده، به این نتیجه رسید که دین او مسیحیت نیست.

28 مرداد 1398
بازدید:141

لرد هنری استَنلی (۱۸۲۷ تا ۱۹۰۳)، اولین عضو مسلمان مجلس اعیان بریتانیاست. او در سال ۱۸۶۲ مسلمان شد

26 مرداد 1398
بازدید:151

فراس حمدان دانشجوی رشته تاریخ دردانشگاه دیربورن ایالت میشیگان می باشد – مادر فراس حمدان آمریکایی و تابع مذهب مسیحیت و پدر او مسلمان می باشد – فراس حمدان در منطقه ای پرورش یافته است که درآنجا مردم دین اسلام میانه خوبی نداشته و اکثراً یهود و یا مسیحی بوده اند

26 مرداد 1398
بازدید:159

کتاب «موسیقی از دیدگاه اسلام؛ سنت ایران»

مجموعه فلش کارت « من یک محجبه ام»

5000تومان