وقتی انسان مرگ را می بیند و آن را تجربه می کند، نگاهش به زندگی تغییر می کند و زندگی را جور دیگر می بیند. به زندگی احترام می گذارد و برای آن ارزش قائل می شود! زندگی برایم مهم است و ارزش دارد از آن نهایت استفاده را می کنم. به همین علت است که زمانیکه به دانشجوهایم آموزش میدهم همیشه به آنها امید میدهم.

۲۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:21

یک دختر مسلمان در مصاحبه ای خبری درباره حوادث اسلام هراسی که به همراه خانواده اش با آن ها مواجه بوده صحبت می کند.

۲۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:146

شورای روابط اسلامی آمریکایی (کایر) در جورجیا شکایت نامه ای به نمایندگی از دختر تازه مسلمانی که صاحب رستوران او را به سبب حجاب مورد تبعیض و آزار قرار داده تنظیم کرد.

۲۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:132

حدیث کساء با صداى راهبه کریستین آل جونسون بوده که مسلمان و به مذهب شیعه گرویده است.

۲۲ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:151

پاسخ به 40 پرسش رایج درباره حجاب

مجموعه فلش کارت « من یک محجبه ام»

3000تومان