مالکوم ابتدا تحت تأثیر اندیشه های الایجا محمد، رهبر گروه ملت اسلام (امه الاسلام)، به ضدیت کامل با سفیدپوستان دست زد. اما بعد از سفر حج و شناخت اسلام حقیقی، تغییر عقیده داد و به برابری کامل انسان ها معتقد شد

۰۴ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:124

«چارلز اُکوانی» کشیش تازه مسلمان در استان «غربی» کنیا در مراسم افتتاح مسجد جدید التأسیسی که در مکان کلیسای قبلی خود با نام «کلیسای وحی الهی» بنا کرده است، روایت اسلام آوردنش را بازگو کرد.

۰۳ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:133
عبدالاکرم تازه مسلمان افریقایی

همه پیامبران انقلابی و سیاسی بودند. بعد از پیامبران دین تحریف شد به طوری که سیاست را کنار گذاشته و بیشتر روی مناسک و اعمال شخصی و تعصبات مذهبی متمرکز شدند.

۰۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید:155

مستند “اسپانیایی اصیل” درباره رامون است، مردی اسپانیایی که حالا اسمش «علی عباس» شده و روش جدیدی برای زندگی اش انتخاب کرده است. او در مورد وضعیت اسلام در این کشور اروپایی صحبت می کند، کشوری که زمانی اندلس نامیده می شد و تحت قلمرو حکومت اسلامی قرار داشت.

۳۰ بهمن ۱۳۹۷
بازدید:121

دانلود فایل/کتاب انگلیسی بیت الاحزان فی مصائب سیده النسوان

مجموعه فلش کارت « من یک محجبه ام»

3000تومان