برچسب: ژاپن

نمایش به صورت

توشی‌هیکو ایزوتسو ؛ فیلسوف دین و عرفان و قرآن‌پژوهی ژاپنی

۲۰ مرداد ۱۳۹۷

سمینار گفت‌وگوی اسلام، بودیسم و مسیحیت

۲۸ خرداد ۱۳۹۷

نشست های «آشنایی با اسلام»

۰۵ خرداد ۱۳۹۷

نمایشگاه عکس «اسلام ورای حجاب»

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

پروفسور توشیو کورودا، مترجم ژاپنی نهج البلاغه

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

رادیو ژاپنی صداوسیما؛تنها رسانه و رادیوی متعلق به یک کشور اسلامی است که در ژاپن حضور دارد

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

برنامه جدید توکیو برای جذب گردشگران مسلمان

۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

شیمویاما شیگرو و گسترش آموزه های اسلامی و معرفی اسلام

۰۷ فروردین ۱۳۹۷

موافقتنامه سازمان بین‌ا‌لمللی حلال اسلامی در ارائه خدمات و محصولات حلال به ژاپن

۲۹ اسفند ۱۳۹۶

حضور و سخنرانی خانم یامامورا رهیافته ژاپنی در بخش رهیافتگان

۰۹ اسفند ۱۳۹۶