برچسب: پاکستان

نمایش به صورت

تدریس قرآن در مراکز آموزشی «پنجاب» تصویب شد

۲۵ بهمن ۱۳۹۵

ایران در ایجاد صلح در خاورمیانه نقش حیاتی دارد

۲۲ بهمن ۱۳۹۵

رونمایی از کتاب «حروف مقطعه قرآن» در پاکستان

۰۸ بهمن ۱۳۹۵

صف‌آرایی ارتش پی‌نماها در برابر افراط‌گرایان پاکستان/ بخش دوم

۰۱ بهمن ۱۳۹۵

صف‌آرایی ارتش پی‌نماها در برابر افراط‌گرایان پاکستان بخش اول

۲۷ دی ۱۳۹۵

(بخش اول) نگاهی به فعالیت های اجتماعی و فرهنگی شیعیان پاکستان

۰۳ دی ۱۳۹۵

رونمایی از فرهنگ لغت اسلامی برای ناشنوایان

۲۹ آذر ۱۳۹۵

اعتراض جماعت اسلامی به قانون جدید مسلمان شدن در پاکستان

۰۷ آذر ۱۳۹۵

مصاحبه با عادل امتیاز،‌خالق کاراکتر براق: ابرقهرمان مسلمانان

۱۵ آبان ۱۳۹۵

موزیک ویدئو زیبا لبیک یا حسین در کلیسا

۰۳ آبان ۱۳۹۵