برچسب: هلند

نمایش به صورت

برگزاری نمایشگاه فیلم و عکس اربعین حسینی ۲۰۱۸ در شهر زوترمیر (هلند).

۱۳ فروردین ۱۳۹۷

مدیر و موسس انجمن اربعین اروپا

۲۸ اسفند ۱۳۹۶

نظر دختر رهیافته هلندی در مورد حجاب

۲۴ اسفند ۱۳۹۶

برپایی همایش «مهاجران و دین» در دانشگاه «اوترخت»

۱۹ اسفند ۱۳۹۶

برگزاری اولین نمایشگاه فیلم و عکس اربعین حسینی ۲۰۱۸ در شهر آیندهوون (هلند)

۱۵ اسفند ۱۳۹۶

زیبایی صدای اذان و جالب بودن تصدیق مسیحیت توسط اسلام باعث مسلمان شدن دو بانو شد

۲۰ بهمن ۱۳۹۶

تحصیلی «دکترای مطالعات اسلامی» در هلند

۱۸ بهمن ۱۳۹۶

برگزاری نمایشگاه حلال اتحادیه اروپا در هلند

۱۳ دی ۱۳۹۶

مجموعه مقالات تبادلات فلسفی و کلامی میان روشنفکران مسلمان و مسیحی

۱۰ دی ۱۳۹۶

کانال های تلگرامی برای آشنایی با تجربیات مبلغین بین المللی اسلام و ایرانیان مقیم خارج

۰۶ دی ۱۳۹۶