برچسب: مصاحبه

نمایش به صورت

روزی که شهادتین گفتم بهترین روز زندگی ام بود

۰۵ مرداد ۱۳۹۶

مصاحبه اختصاصی با بریتنی موری تازه مسلمان آمریکایی

۲۵ تیر ۱۳۹۶

تازه مسلمان مکزیکی : با اسلام به آرامش رسیدم

۰۶ تیر ۱۳۹۶

مصاحبه اختصاصی با شیخ اسماعیل، تازه مسلمان اهل غنا

۱۸ فروردین ۱۳۹۶

در جستجوی عبارت(خدایی وجود ندارد)بودم که خدا را یافتم!

۱۲ بهمن ۱۳۹۵

مصاحبه با دیوید لیپرت دکتر تازه مسلمان متخصص بیهوشی از کانادا

۰۵ بهمن ۱۳۹۵

مستبصر شیعه که در غنا و بدون تجهیزات مدرسه ای شیعی تاسیس کرده است

۰۶ مهر ۱۳۹۵

خبرنگار اروگوئه ای که با لبخند امام مسلمان شد + عکس

۱۴ خرداد ۱۳۹۵

ماشا آلالیکینا (Masha Alalykina)

۲۱ فروردین ۱۳۹۴

گفتگو با زن دانمارکی که اسلام آورد

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳