برچسب: مسیح

نمایش به صورت

وقتی با اسلام آشنا شدم همه چیز تغییر کرد

۱۹ مرداد ۱۳۹۶

دنبال چیزی می‌گشتم که به زندگیم ارزش و معنا ببخشد

۱۳ مرداد ۱۳۹۶

اعتقاد به منجی در آئین یهود

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

ماجرای مسلمان شدن بازیگر جوان روس از زبان خودش

۱۴ مهر ۱۳۹۵

علاقه ام به عیسی مسیح مرا مسلمان کرد

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

مصائب دختر مصری که مسلمان شد

۱۶ اسفند ۱۳۹۴

وقتی عدالت امام علی (علیه السلام) مرد مسیحی را مسلمان کرد

۲۲ شهریور ۱۳۹۴

تازه مسلمان امریکایی از شیعه شدنش می گوید: در مذهب کاتولیک خدا غایب است، برخلاف اسلام که خدا همیشه همراه شماست

۲۳ خرداد ۱۳۹۴

زن تازه مسلمان برزیلی که شیعه اهل بیت شد

۳۰ فروردین ۱۳۹۴

جوان ایرلندی در حرم امام رضا علیه السلام مسلمان شد

۲۰ دی ۱۳۹۳