برچسب: مسلمانان

نمایش به صورت

انتشار کتاب مبانی علوم انسانی از منظر قرآن کریم

۲۴ آذر ۱۳۹۷

همایش بین‌المللی «علوم اسلامی و نقش آن در تحکیم ارزش‌های اجتماعی»

۲۴ آذر ۱۳۹۷

برگزاری نمایشگاه بین‌المللی مجامع بهداشتی اسلامی

۲۴ آذر ۱۳۹۷

مسجد الرشید در شهر ادمونتون نخستین مسجد ساخته شده در کانادا

۲۴ آذر ۱۳۹۷

انتشار کتاب واقعیت ایران

۲۳ آذر ۱۳۹۷

راه اندازی نرم افزار اسلامی در گوشی های همراه با نام «عبادت»

۲۳ آذر ۱۳۹۷

راه اندازی کمپین «اگر مسیح بود چه می کرد» توسط یک خیریه اسلامی

۲۳ آذر ۱۳۹۷

تولید نرم افزار گزارش توهین به مقدسات اسلامی

۲۳ آذر ۱۳۹۷

اتوبوسهای تبلیغاتی عامل تشرف 14 آمریکایی به اسلام

۲۳ آذر ۱۳۹۷

نخستین چالش زن مسلمان در غرب حجاب است

۲۲ آذر ۱۳۹۷