برچسب: مبلغ اسلام

نمایش به صورت

یکی از مشکلات زمان امام سجاد (علیه السلام)، جهل مردم بود

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

 نویسنده و اسلام‌شناس مصری- کانادایی

۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۷

کنفرانس “گفتگوی یک مسلمان و یک مسیحی برای صلح”

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

معجزات و کرامت های پیامبراکرم صلی الله علیه و آله در قرآن

۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

مراسم درهای باز مرکز اسلامی نیوهیون

۲۸ فروردین ۱۳۹۷

 چرا نبوت با حضرت محمد(صلی الله علیه واله) به پایان رسید؟

۲۸ فروردین ۱۳۹۷

تشرف به اسلام یک خانم آرژانتینی

۲۵ فروردین ۱۳۹۷

کنگره نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی

۲۴ فروردین ۱۳۹۷

مثل یک روحانی بود ولی در لباس یک نظامی

۲۴ فروردین ۱۳۹۷

مراسم «بزرگداشت هفته اسلام» با هدف گسترش مدارا و درک متقابل اسلامی

۲۳ فروردین ۱۳۹۷