برچسب: فرانسه

نمایش به صورت

تشکیل صندوق حمایت مالی از مسلمانان خواسته شخصیتهای مسلمان در فرانسه

۱۸ آذر ۱۳۹۷

انجمن «دوستی اسلام و مسیحیت فرانسه»

۱۱ آذر ۱۳۹۷

نظارت و کنترل دولت فرانسه در زمینه دریافت کمک های مالی از خارجی موسسات اسلامی

۰۷ آذر ۱۳۹۷

روایت خبرنگار روزنامه جوان از همراهی با کاروان دانشمندان تازه مسلمان

۳۰ آبان ۱۳۹۷

گزارش تصویری / اردوی دانشمندان اروپایی در مشهد

۲۶ آبان ۱۳۹۷

گزارش تصویری / خدمت دانشمندان اروپایی به زائران پیاده امام رضا

۲۴ آبان ۱۳۹۷

حجاب و پوشش سر من به عنوان جزئی از دین و اعتقاد من است

۲۴ آبان ۱۳۹۷

روستای شیعیان در فرانسه

۱۹ آبان ۱۳۹۷
امام رضا

پله پله تا ملاقات امام رضا در فرانسه!

۱۶ آبان ۱۳۹۷

خبرگزاری فرانس 24 نوشت : از تهران تا نجف با زائران شیعی که همه خطرات را به جان می خرند.

۱۱ آبان ۱۳۹۷