برچسب: غنا

نمایش به صورت

«آیا کلیسا، محلی برای کسب درآمد است؟»

۲۷ فروردین ۱۳۹۷

ضعف ساختار مدیریت مدارس اسلامی درکشور غنا

۲۰ فروردین ۱۳۹۷

همایش «حجاب، هویت من، افتخار من» در دانشگاه اسلامی غنا

۱۵ فروردین ۱۳۹۷

همایش ملی «نقش خانواده در تربیت فرزندان»

۱۱ دی ۱۳۹۶

روستاییان، اعتقاد دارند لارابانگا را خداوند برای آنها ساخته است

۱۳ شهریور ۱۳۹۶

افتتاح حوزه امام علی علیه السلام شهر تماله در غنا

۰۶ مرداد ۱۳۹۶

مصاحبه اختصاصی با شیخ اسماعیل، تازه مسلمان اهل غنا

۱۸ فروردین ۱۳۹۶

دختری از کشور غنا : ادامه تحصیل در فضای آزاد و امن ایران را مدیون شهدا هستیم

۱۵ فروردین ۱۳۹۶

سمینار «تأثیر پویایی دین و فرهنگ بر زنان و خانواده»

۱۰ فروردین ۱۳۹۶

اهدای خون دانشجویان دانشگاه اسلامی غنا در ایام محرم

۰۱ آبان ۱۳۹۵