برچسب: شهید ادواردو

نمایش به صورت

یادبود شهید ادواردو آنیلی و گردهمایی تازه مسلمانان در دانشگاه تهران

۰۵ آذر ۱۳۹۷

تصاویر جدید از شهید ادواردو آنیلی

۱۴ آبان ۱۳۹۷

گفت و گو با سازنده مستند شهید ادواردو آنیلی

۱۳ آبان ۱۳۹۷

تصویر سازی از شهید ادواردو آنیلی و شهدای بین الملل در اربعین 2018

۰۵ آبان ۱۳۹۷

پوستر ادواردو آنیلی کیست؟

۱۷ مهر ۱۳۹۷

شعر از یزدان تورانی / این بیمارستان روانی شد از

۱۱ مهر ۱۳۹۷

تصاویر جدیدی از شهید ادواردو آنیلی

۱۱ مرداد ۱۳۹۷

پوستر شهید ادواردو آنیلی اثر نعیمه فاضلی

۲۹ تیر ۱۳۹۷

تصویر سازی از شهید ادواردو آنیلی

۱۵ فروردین ۱۳۹۷

مصاحبه قدیری ابیانه با نویسنده ایتالیایی کتاب 80 متر رمز و راز در مورد شهید ادواردو

۱۱ آبان ۱۳۹۶