برچسب: سوئد

نمایش به صورت

راه‌اندازی سایت «معرفی امام حسین‌ و واقعه کربلا» به زبان سوئدی

۰۲ مهر ۱۳۹۶

پنجمین دوره مسابقات اروپایی قرآن کریم

۱۷ شهریور ۱۳۹۶

اسلام به من حس آرامش و دوستی را هدیه کرده است.

۱۵ مرداد ۱۳۹۶

کارخانه دار سوئدی در پیشوا شهادتین گفت و مسلمان شد

۲۴ تیر ۱۳۹۶

برای شناخت اسلام به شهرهای مذهبی قم و مشهد رفتم

۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶

دوره آموزش مجازی قرآن

۲۹ آبان ۱۳۹۵

سخنرانی دانشمند مسیحی_سوئدی برای امام حسین عیه السلام

۲۰ آبان ۱۳۹۵

سخنان تکان دهنده استاد دانشگاه استکهلم در مراسم عاشورا

۲۵ مهر ۱۳۹۵

مجالس عزای حسینی فرصتی برای انتشار پیام و درس های مکتب عاشورا به بشریت است

۲۲ مهر ۱۳۹۵

گفتگویی با اشتروم برگ، رئیس اتحادیه پی‌نمای سوئد در مورد اسلام و پی‌نما

۲۴ شهریور ۱۳۹۵