برچسب: روسیه

نمایش به صورت

طرح‌ پژوهشی بنیاد روس،در زمینه هنر موسیقی در دنیای اسلام

۰۳ اسفند ۱۳۹۶

سازگارترین گروه دینی در روسیه

۲۸ بهمن ۱۳۹۶

زبان و خط ایرانی-اسلامی، مورد توجه مخاطبان روس

۲۸ بهمن ۱۳۹۶

بزرگ‌ترین نمایشگاه بین‌المللی محصولات حلال روسیه

۲۵ بهمن ۱۳۹۶

آزادی استفاده از نمادهای دینی در دانشگاه مسکو

۲۱ بهمن ۱۳۹۶

راه‌اندازی وب‌سایت « دایره المعارف اسلام در روسیه»

۱۹ بهمن ۱۳۹۶

افتتاح مسجد جامع آرخانگلسک در روسیه

۱۶ بهمن ۱۳۹۶

ازدواج در اسلام در دیدگاه بانوی تازه مسلمان روس

۱۶ بهمن ۱۳۹۶

پیشنهاد فدراسیون روسیه برای برگزاری کنفرانس جامع اسلامی جهت یکپارچگی مسلمانان

۰۷ بهمن ۱۳۹۶

دعوت به؛ آموزش اصول اسلام در روسیه

۲۸ دی ۱۳۹۶