برچسب: رهيافته

نمایش به صورت

مهمترین مسئله حفظ دین و تلاش برای انتقال حقایق به افکار عمومی غرب است

۰۲ تیر ۱۳۹۷

خواننده ومجری مشهور مسیحی لبنانی مسلمان شد

۰۲ تیر ۱۳۹۷

مسلمان شدن یک زن امریکایی در مسجدی در دره سیلیکون ولی

۲۹ خرداد ۱۳۹۷

شیعیان را کافر می دانستم

۲۳ خرداد ۱۳۹۷

 دین اسلام بهترین راه زندگی انسان است

۲۰ خرداد ۱۳۹۷

تاکید بر صلح و عدالت، برابری نژادی و برتری داشتن بُعد ایمانی در اسلام علت مسلمان شدن

۱۴ خرداد ۱۳۹۷

ایده تلفیق غذاهای سنتی و کانادایی

۱۳ خرداد ۱۳۹۷

صدای اذان را شنیدم و عاشق آن شدم اما هرگز فکر نمی کردم که روزی مسلمان شوم

۱۲ خرداد ۱۳۹۷

دکتر عبد الکریم تاراس چرنینکو رهیافته از کشور روسیه

۱۱ خرداد ۱۳۹۷

علی اسکات وینکوویچ رهیافته از کشور چک اسلواکی میهمان شب سوم غرفه رهیافتگان

۱۰ خرداد ۱۳۹۷