برچسب: رمان «ادواردو»

نمایش به صورت

کتابی متفاوت از زندگی حسینیِ ثروتمندترین مرد ایتالیا

۱۸ مهر ۱۳۹۶

نقد و بررسی کتاب «ادواردو» رمانی که در جذب مخاطب خاکستری موفق بود

۱۴ مهر ۱۳۹۶

گزارش تصویری/ داستان نویسان اصفهانی رمان ادواردو را حلاجی کردند

۲۰ شهریور ۱۳۹۶

رمان ادواردو از دید همشهری پایداری

۰۵ مرداد ۱۳۹۶

ادواردو مصداق بارز حرکت از ظلمت به سوی نور است

۱۹ آبان ۱۳۹۵

پسر سلطان شراب ایتالیا با خواندن قرآن مسلمان شد

۰۸ آذر ۱۳۹۴

گزارش تصویری / رونمایی و معرفی کتاب رمان شهید ادواردو آنیلی

۱۸ مهر ۱۳۹۴

خود را مدیون ادواردو آنیلی می‌دانستم

۱۸ مهر ۱۳۹۴

گفتگوی مهر با نویسنده رمان ادواردو

۲۸ مرداد ۱۳۹۴