برچسب: تازه‌ مسلمان شده

نمایش به صورت

اسلام شناس و مترجم و مفسر معانى قرآن به زبان روسى

۱۱ بهمن ۱۳۹۶

همیشه می‌دانستم خدا یگانه است

۲۸ آبان ۱۳۹۶

دیامز تازه مسلمان مشهور : به اسلام اعتماد دارم

۲۵ آبان ۱۳۹۶

تلاش مسلمانان سوئیس برای به رسمیت شناخته شدن اسلام در منطقه نوشاتل

۰۹ آبان ۱۳۹۶

عکس هایی از ادواردو همراه خانواده اش

۰۸ آبان ۱۳۹۶

55نفر در یک ماه اخیر در عمان به دین اسلام تشرف پیدا کرده اند

۱۶ شهریور ۱۳۹۶

می‌خواستم اثبات کنم که دین چیزی بیش از یک دروغ و شوخی فریب‌دهنده نیست

۱۵ شهریور ۱۳۹۶

ازدواج شاهزاده مالزیایی با مدل تازه مسلمان هلندی

۱۳ شهریور ۱۳۹۶

با توجه به تبلیغات سوء رسانه‌های غربی، تمایلی به شناخت این دین نداشتم

۳۱ مرداد ۱۳۹۶

بعد از 8 سال مطالعات مذهبی آگاهانه به این مطلب پی بردم که اسلام حقیقت ناب است

۲۱ مرداد ۱۳۹۶