برچسب: اِِیتالیا

نمایش به صورت

به خودم گفتم حق نداری وقت خطر، چادر از سر برداری!

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

سایت جامع ایران‌شناسی به زبان ایتالیایی

۲۳ فروردین ۱۳۹۷

راهبه مسیحی تازه مسلمان شده،اسلام را هدفمندترین دین دانست

۰۳ فروردین ۱۳۹۷

نقاشی شهید ادواردو آنیلی اثر خانم فاطمه سادات موسوی

۳۰ دی ۱۳۹۶

رهیافته ایتالیایی: ابهت و عظمت امام خمینی مرا مجذوب خود کرد

۰۱ دی ۱۳۹۶

ساخت نخستین مسجد شهر فلورانس

۲۶ آذر ۱۳۹۶

برگزاری همایش اسلام سیاسی در اروپا؛ تاریخ و تحولات

۲۳ آذر ۱۳۹۶

تازه مسلمان سرزمین چکمه‌ای

۱۹ آذر ۱۳۹۶

مردم ایتالیا چیز زیادی در مورد اسلام هم نمی دانند

۰۴ آذر ۱۳۹۶

درگذشت عبدالوحید پالاویچینی رئیس انجمن اسلامی بین المللی ایتالیا

۲۷ آبان ۱۳۹۶