برچسب: اِِیتالیا

نمایش به صورت

پوستری برای شهید ادواردو آنیلی اثر مصطفی رئیسی

۱۸ تیر ۱۳۹۷

برپایی نمایشگاهی با عنوان «اسلام و فلورانس»

۱۳ تیر ۱۳۹۷

راه اندازی فروشگاه محصولات و پوشاک اسلامی با نام «بهشت حجاب»

۲۹ خرداد ۱۳۹۷

اسلام هراسی رسانه های ایتالیا باهدف سیاه نمایی گسترده علیه دین اسلام

۱۶ خرداد ۱۳۹۷

به خودم گفتم حق نداری وقت خطر، چادر از سر برداری!

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

سایت جامع ایران‌شناسی به زبان ایتالیایی

۲۳ فروردین ۱۳۹۷

راهبه مسیحی تازه مسلمان شده،اسلام را هدفمندترین دین دانست

۰۳ فروردین ۱۳۹۷

نقاشی شهید ادواردو آنیلی اثر خانم فاطمه سادات موسوی

۳۰ دی ۱۳۹۶

رهیافته ایتالیایی: ابهت و عظمت امام خمینی مرا مجذوب خود کرد

۰۱ دی ۱۳۹۶

ساخت نخستین مسجد شهر فلورانس

۲۶ آذر ۱۳۹۶