برچسب: انقلاب اسلامی

نمایش به صورت

اسلام را با زبان انسانی معرفی کنیم نه اسلامی

۲۸ اسفند ۱۳۹۶

خاطرات تبلیغی سخنگوی شورای نگهبان از زمان دانشجویی در انگلیس

۱۱ اسفند ۱۳۹۶

معرفی انقلاب اسلامی به توریستهای خارجی و کودکان ایرانی در مدرسه ناصریه اصفهان

۳۰ بهمن ۱۳۹۶

گفتگو با استاد عبدالسلام الغمیش رهیافته مقیم بلژیک

۱۹ بهمن ۱۳۹۶

رهیافته ایتالیایی: ابهت و عظمت امام خمینی مرا مجذوب خود کرد

۰۱ دی ۱۳۹۶

امام گفتند هرکاری در حفاظت از تخت‌جمشید به نظرت می‌رسد انجام بده

۱۷ تیر ۱۳۹۶

نقش زن در جامعه ای که سرعت ارتباطات آن رو به گسترش هست و دنیا را تبدیل به یک دهکده نموده بسیار با اهمیت هست.

۲۷ بهمن ۱۳۹۵

گفتگو با همسر رهبر شیعیان آرژانتین

۲۵ اسفند ۱۳۹۴

من پاسدار و خادم امام خمینی هستم

۰۳ دی ۱۳۹۴

تحریم علمی میشل فوکو در فرانسه پس از مطالعه انقلاب اسلامی

۳۰ آذر ۱۳۹۴