برچسب: امریکا

نمایش به صورت

انتخاب معلم مسلمان پاکستانی‌تبار برای وزارت آموزش کالیفرنیا

۲۷ دی ۱۳۹۶

ارائه خدمات خیریه به نیازمندان

۲۵ دی ۱۳۹۶

پیشنهاد ساخت نخستین مسجد درحومه ایندیاناپولیس شمالی

۲۴ دی ۱۳۹۶

هند تا30سال دیگر دارای بیشترین جمعیت مسلمانان می‌شود

۲۴ دی ۱۳۹۶

برگزاری دوره آموزشی «مبارزه با اسلام هراسی برای رهگذران»

۲۲ دی ۱۳۹۶

فرمان اجرایی «منع ورود مسلمانان به آمریکا»سبب گرایش مردم امریکا به اسلام و مسلمانان

۲۲ دی ۱۳۹۶

ارائه خدمات روان‌درمانی رایگان و داوطلبانه به مسلمانان

۲۱ دی ۱۳۹۶

انتشارکتاب «نماز جمعه و اعیاد اسلامی به زبان ساده»

۲۱ دی ۱۳۹۶

مادر مسلمان آمریکایی، قاتل پسرش را به خاطر اسلام بخشید

۲۰ دی ۱۳۹۶

برگزاری دوره‌‌های شناخت اسلام در مراکز یهودی و مسیحی

۱۸ دی ۱۳۹۶