برچسب: اروپا

نمایش به صورت

مسابقه نامه کودکان بالکان به خدا

۲۹ بهمن ۱۳۹۶

خاورشناسان اروپایی و ترجمه قرآن

۲۹ بهمن ۱۳۹۶

اساس توحید خداوند در هیچ جای دیگری به قدرت آنچه در قرآن است، نیست

۲۸ بهمن ۱۳۹۶

انتشار جلد سوم دائره‌المعارف اسلام به دو زبان فرانسه و انگلیسی

۲۵ بهمن ۱۳۹۶

کنفرانس رویکردی به تفاسیر در جهان اسلام

۲۴ بهمن ۱۳۹۶

اکثریت مردم فرانسه بر این باور هستند که اسلام با ارزش های آن ها سازگاری دارد

۲۳ بهمن ۱۳۹۶

حضرت فاطمه سلام الله الگوی بانوی تازه مسلمان روس

۲۲ بهمن ۱۳۹۶

آموزش قرآن با استفاده از تلفن و فضای مجازی درسوئد

۲۱ بهمن ۱۳۹۶

خاورشناس آلمانی که فارسى را به روانى و بدون لهجه صحبت مى کرد

۲۱ بهمن ۱۳۹۶

دلایل مسلمان شدن مسیحیان در غرب

۲۰ بهمن ۱۳۹۶