دسته: گزارش تصویری

نمایش به صورت

نذر و اهدا لوازم التحریر به کودکان روستایی در روز عاشورا

۰۱ مهر ۱۳۹۷

عزاداری شیعیان میانمار در یک حسینیه کوچک ظهر عاشورا

۰۱ مهر ۱۳۹۷

ظهر عاشورادر یک حسینیه غریب در ایتالیا

۳۱ شهریور ۱۳۹۷

مسجد کوچکی در کنار دانشگاه پکن

۳۱ شهریور ۱۳۹۷

معرفی اسلام به توریستها در روز عاشورا با بروشور و بطری آب

۳۰ شهریور ۱۳۹۷

اهدا خون توسط عزاداران عاشورای حسینی در قندهار

۳۰ شهریور ۱۳۹۷

عزاداری روز عاشورا در نیجریه – محرم1397

۳۰ شهریور ۱۳۹۷

توزیع غذای نذری بین ارامنه

۳۰ شهریور ۱۳۹۷

شب عاشورای 97 در هیئت انگلیسی زبانان تهران

۲۹ شهریور ۱۳۹۷

دسته عزاداری در لوس آنجلس آمریکا محرم2018

۲۷ شهریور ۱۳۹۷