دسته: اخبار

نمایش به صورت

آموزش قرآن با استفاده از تلفن و فضای مجازی درسوئد

۲۱ بهمن ۱۳۹۶

آزادی استفاده از نمادهای دینی در دانشگاه مسکو

۲۱ بهمن ۱۳۹۶

مسیحی‌ام ولی دو سوره قرآن را حفظم+قرائت

۲۱ بهمن ۱۳۹۶

خاورشناس آلمانی که فارسى را به روانى و بدون لهجه صحبت مى کرد

۲۱ بهمن ۱۳۹۶

تنها در دمشق / روایت جالب دختر دانشجوی ایرانی از دمشق در سالهای اولیه آشوب در سوریه

۲۱ بهمن ۱۳۹۶

زیبایی صدای اذان و جالب بودن تصدیق مسیحیت توسط اسلام باعث مسلمان شدن دو بانو شد

۲۰ بهمن ۱۳۹۶

واکنش شدید اسلام هراسانه برای طرح ساخت یک نمازخانه سیار در کره جنوبی

۲۰ بهمن ۱۳۹۶

اولین اپلیکیشن آموزش نماز شیعی به زبان انگلیسی

۲۰ بهمن ۱۳۹۶

دلایل مسلمان شدن مسیحیان در غرب

۲۰ بهمن ۱۳۹۶

بانوی اتیوپیایی رهیافته ای که مردم روستای خود را مسلمان کرد

۲۰ بهمن ۱۳۹۶