دسته: مبلغین

نمایش به صورت

آیت الله حاج شیخ مرتضی حائری یزدی(ره)

۱۹ بهمن ۱۳۹۶

راه اندازی خط تولید لباس های پوشیده و هماهنگ با حجاب اسلامی

۱۹ بهمن ۱۳۹۶

راه‌اندازی وب‌سایت « دایره المعارف اسلام در روسیه»

۱۹ بهمن ۱۳۹۶

معرفی برخی رستوران‌های غذای«حلال» انگلیس

۱۹ بهمن ۱۳۹۶

آیت الله حاج آقا حسین طباطبایی قمی (ره)

۱۸ بهمن ۱۳۹۶

طرح میان ادیانی «آخر هفته درهای باز» در مساجد کانادا

۱۸ بهمن ۱۳۹۶

بررسی تاریخ حضور اسلام و مسلمانان در شهر دیربورن

۱۸ بهمن ۱۳۹۶

برگزاری دوره مطالعات اسلامی در بیرمنگام انگلیس

۱۷ بهمن ۱۳۹۶

«هفته آگاهی بخشی اسلام» در کالج گرینل

۱۶ بهمن ۱۳۹۶

الهی‌دان پروتستان، نویسنده و مترجم آلمانی

۱۶ بهمن ۱۳۹۶