دسته: مبلغین

نمایش به صورت

بانوی پاکستانی که با ایجاد خیریه هر روزه به صدها نیازمندغذا رسانی می کند

۲۰ آذر ۱۳۹۷

راه اندازی سیستم اطلاعاتی «حلال» با عنوان «شی حلال» در اندونزی

۱۹ آذر ۱۳۹۷

مبارزه با اسلام هراسی و ترویج هویت و تاریخ مسلمانان با استفاده از تئاتر

۱۹ آذر ۱۳۹۷

توزیع گوشت حلال در بانک غذای حلال

۱۶ آذر ۱۳۹۷

توزیع قرآن هایی با خط بریل در ترکیه

۱۶ آذر ۱۳۹۷

امام صادق(علیه السلام) رئیس مکتب تشیع

۱۵ آذر ۱۳۹۷

نقاط قوت و ضعف شیعیان در هامبورگ

۱۵ آذر ۱۳۹۷

ترجمه نهج البلاغه وشرح آن به زبان روسی

۱۵ آذر ۱۳۹۷

نهضت ما نهضت شیعه کردن مردم نیست و هیچ گاه با این تعبیر جلو نمی رویم

۱۴ آذر ۱۳۹۷

آخرت شناسی واهمیت شناخت آخرت و ثمره این شناخت

۱۴ آذر ۱۳۹۷