دسته: مبلغین

نمایش به صورت

پیشنهاد ایران برای تولید بازی رایا‌نه‌ای براساس داستان‌های اسلامی

۲۶ مهر ۱۳۹۷

برگزاری هفته خیریه توسط دانشجویان مسلمان

۲۵ مهر ۱۳۹۷

مدرسه دینی مایورکا؛حفظ هویت اقلیت مسلمان اسپانیا

۲۴ مهر ۱۳۹۷

مراسم سالانه هفته «اکتشاف اسلامی»

۲۴ مهر ۱۳۹۷

مجموعه آثار کلاژ مذهبی از میلاد پسندیده

۲۴ مهر ۱۳۹۷

میلاد پسندیده : آثاری که به دل مخاطبم نشسته را در ایام محرم ومتاثر از حال و هوای آن تولید کرده ام

۲۲ مهر ۱۳۹۷

سمینار درک همسایگان مسلمان در «سن خوزه» آمریکا

۲۲ مهر ۱۳۹۷

برگزاری مراسم «درهای باز» در مسجد شهر یانگزتاون

۲۲ مهر ۱۳۹۷

چرا شناخت اسمی امام زمان اهمیت دارد؟

۲۰ مهر ۱۳۹۷

ساخت مسجد بزرگ و نمادین در شهر بارسلون

۲۰ مهر ۱۳۹۷