دسته: مصاحبه

نمایش به صورت

دشواری نماز و روزه گرفتن در کشور سوئد

۲۷ خرداد ۱۳۹۷

نماز را دوست دارم چرا که به من آرامش عجیبی می دهد

۲۶ خرداد ۱۳۹۷

به شدت علاقمندم که آثار امام خمینی(ره) را به روسی ترجمه کنم

۲۲ خرداد ۱۳۹۷

سازگاری علم مدرن با اصول اسلام

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

در مرکز اسلامی، معارف اسلامی را ارائه و جوانان را با حقیقت اسلام آشنا می کنیم

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

به خودم گفتم حق نداری وقت خطر، چادر از سر برداری!

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

راه‌اندازی مرکز تخصصی و شبانه‌روزی حفظ قرآن کریم در مسجد جابری تهران

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

شبکه قرآن نیاز به بازنگری برای مردمی شدن دارد

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

رادیو ژاپنی صداوسیما؛تنها رسانه و رادیوی متعلق به یک کشور اسلامی است که در ژاپن حضور دارد

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

به کمک اسلام به عنوان یک زن احترام تازه ای پیدا کردم

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷