دسته: مصاحبه

نمایش به صورت

ابتدا نمی‌خواستم مسلمان شوم

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

ما به قصد زیارت امام رضابه ایران سفر کردیم

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

کنجکاو بودم که چرا مسیح فرزند خداست

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

انقلاب ایران در تمام دنیا حرکت خوب اسلامی بود که باید آن را قدر بدانند.

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

گفتگو با اولین مسلمان کشور السالوادور

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

گفتگو با زن دانمارکی که اسلام آورد

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

من خود را مرید حضرت زهرا می دانم

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

امام جمعه آرژانتین چگونه مسلمان و شیعه شد

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

حرف زیبایی که در اسلام دیدم وحدانیت خدا بود

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

تانیا پولینگ / اسلام به زندگی‌ام معنا داد

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۳