دسته: مصاحبه

نمایش به صورت

روایت نوجوانی که در سیستم تبشیری های مسیحی نفوذ کرده بود

۲۲ آذر ۱۳۹۷

من اسلام را تنها دین علمی یافتم

۲۱ آذر ۱۳۹۷

نقاط قوت و ضعف شیعیان در هامبورگ

۱۵ آذر ۱۳۹۷

نهضت ما نهضت شیعه کردن مردم نیست و هیچ گاه با این تعبیر جلو نمی رویم

۱۴ آذر ۱۳۹۷

تبدیل مذهب در هندوستان خیلی مشکل است

۱۳ آذر ۱۳۹۷

با تحقیق و تدبر اسلام را انتخاب کردم

۱۳ آذر ۱۳۹۷

شهید ادواردو آنیلی حجت خدا برای امروز ما است

۱۱ آذر ۱۳۹۷
مهشید رضایی مستبصر بهایی

درد و رنج بانویی که از بهائیت به اسلام پناه آورد

۲۸ آبان ۱۳۹۷

تازه‌مسلمان ایتالیایی: همیشه حس میکردم عشای ربانی و اعتراف گناهان منشأ الهی ندارند و با تردید آن‌ها را نگاه می‌کردم.

۲۳ آبان ۱۳۹۷

آلمانی‌ها، اسلام را دین مناسبی برای آلمان می‌دانند

۱۵ آبان ۱۳۹۷