دسته: رهیافتگان

نمایش به صورت

صدای اذان را شنیدم و عاشق آن شدم اما هرگز فکر نمی کردم که روزی مسلمان شوم

۱۲ خرداد ۱۳۹۷

رهبر شیعیان ترنیداد و توباگو در جزایر کارائیب

۱۲ خرداد ۱۳۹۷

دکتر عبد الکریم تاراس چرنینکو رهیافته از کشور روسیه

۱۱ خرداد ۱۳۹۷

علی اسکات وینکوویچ رهیافته از کشور چک اسلواکی میهمان شب سوم غرفه رهیافتگان

۱۰ خرداد ۱۳۹۷

هاجر حسینی رهیافته امریکایی مهمان شب دوم غرفه رهیافتگان در نمایشگاه قرآن

۱۰ خرداد ۱۳۹۷

من به طوراتفاقی ازطریق دوستانم در دانشگاه با اسلام آشنا شدم

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

خواننده زن مشهور عرب، از خوانندگی ام پشیمانم

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

وقتی در مورد اسلام مطلع شوی دیگر نمیتوانی نسبت به آن بی تفاوت باشی

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

از خدا می‌خواستم که کمکم کند تا راه روشن را بیابم

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

تشرف به اسلام؛ مرد یهودی در مسجد آبی آمستردام

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷