انتشار کتاب «تقرب به خداوند در اسلام و مسیحیت»

۱۹ تیر ۱۳۹۷

مسیحیت در فیلیپین به خاطر استعمار به وجود آمد

۱۴ تیر ۱۳۹۷

سمینار گفت‌وگوی اسلام، بودیسم و مسیحیت

۲۸ خرداد ۱۳۹۷

دانشمند، ادیب و فیلسوف برجسته مصر و از پیروان آیین مسیحیت

۲۱ خرداد ۱۳۹۷

تلاش برای ایجاد تنش بین اسلام و مسیحیت در چچن

۲۰ خرداد ۱۳۹۷

در دین مسیحیت نیز مانند اسلام پاکسازی روح از گرسنگی مهم تر است

۱۱ خرداد ۱۳۹۷

برگزاری دومین سمینار حقوق زنان از دیدگاه اسلام و مسیحیت

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

پیشنهاد گفت‌وگوهای دینی و فرهنگی بین ایران و صربستان در قالب گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

هفتمین دور گفت‌وگوهای اسلام و مسیحیت ارتدوکس

۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

سمینار «تعامل و گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت در راستای توسعه جوامع آفریقایی»

۲۷ فروردین ۱۳۹۷