سمینار «تعامل و گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت در راستای توسعه جوامع آفریقایی»

۲۷ فروردین ۱۳۹۷

دانلود سیر نمایشگاهی آشنایی با مسیحیت

۰۵ اسفند ۱۳۹۶

زیبایی صدای اذان و جالب بودن تصدیق مسیحیت توسط اسلام باعث مسلمان شدن دو بانو شد

۲۰ بهمن ۱۳۹۶

مباحثه قدیری ابیانه با راهبه ارتدکس مکزیک پیرامون اسلام و مسیحیت

۰۵ بهمن ۱۳۹۶

برگزاری نمایشگاه بین فرهنگی یهودیت، مسیحیت و اسلام

۰۷ دی ۱۳۹۶

برگزاری یازدهمین دور گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت ارتدوکس روسیه در تهران

۲۸ آذر ۱۳۹۶

گزارشی از جلسات گفتمان اسلام و مسیحیت کاتولیک

۰۷ آبان ۱۳۹۶

آنچه را که در مسیحیت بدنبالش بودم, در اسلام یافتم

۱۴ شهریور ۱۳۹۶

برگزاری نشست شیعه شناسی از منظر مسیحیت

۱۳ شهریور ۱۳۹۶

همایش مشترک اولین گفت و گوی اسلام و مسیحیت در بوسنی

۲۴ مرداد ۱۳۹۶