معرفی انقلاب اسلامی به توریستهای خارجی و کودکان ایرانی در مدرسه ناصریه اصفهان

۳۰ بهمن ۱۳۹۶

اولین دوره کوتاه مدت شناخت اسلام برای گردشگران خارجی در اصفهان

۳۰ دی ۱۳۹۷

توریست چینی در اصفهان شهادتین گفت و مسلمان شد

۲۰ دی ۱۳۹۷

بانوی تحصیل کرده از کشور پرو در اصفهان شهادتین گفت

۱۵ آذر ۱۳۹۷

کتیبه مباهله در مسجد امام اصفهان

۲۴ شهریور ۱۳۹۶

معرفی غدیر به زبان گردشگران خارجی در مسجد امام اصفهان

۲۰ شهریور ۱۳۹۶

هدیه عید فطر اصفهانیها برای مسلمانان فرانسوی زبان جهان +دانلود

۰۷ تیر ۱۳۹۶

تصاویر/ طلبه های اصفهانی در مسجد امام به توریستها گل هدیه میدهند و بورشورهایی در باره امام زمان

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

معرفی اسلام به توریستها در روز عاشورا با بروشور و بطری آب

۳۰ شهریور ۱۳۹۷

تجربه چادر برای توریستها در مسجد امام

۲۰ شهریور ۱۳۹۷