تشرف به تشیع؛ ۲ جوان منتسب به فرقه ضاله بهائیت

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

دانلود اپلیکیشن آشنایی با فرقه ضاله بهائیت

۲۹ مهر ۱۳۹۶

دانلود سیرنمایشگاهی فرقه ضاله بهائیت

۱۳ تیر ۱۳۹۶

دانلود کتابهای تخصصی در باره فرقه ضاله بهائیت و بابیت

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

دانلود رایگان سیر نمایشگاهی فرقه ضاله بهائیت

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

فرقه ضاله بهائیت وتلاش برای نفوذ در فوتبال!

۱۰ خرداد ۱۳۹۳

مجموعه 12 جلدی درمورد فرقه ضاله بهائیت

۰۸ خرداد ۱۳۹۳

۵ نفر از اعضای فرقه ضاله بهائیت کرج مسلمان شدند

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳

نگرانی بهائیت از موج جدید خروج از این فرقه ضاله

۰۸ مرداد ۱۳۹۳

در بهائیت توحید وجود ندارد

۱۱ اسفند ۱۳۹۶