تبعيض عليه مسلمانان
مسلمانان در انگلیس

تبعیض علیه مسلمانان موضوعی تازه در بریتانیا نیست، اما پس از ماجرای اخیر مانند حوادث یازدهم سپتامبر و بمب‌گذاری‌های لندن، این تبعیض‌ها نمود عینی یافته و بیش‌تر شده است. اسلام اسلام

موضوع: مسلمانان در انگلیس

نویسنده:عباس کاردان

ناشر:موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

به گزارش رهیافتگان :
تبعیض علیه مسلمانان موضوعی تازه در بریتانیا نیست، اما پس از ماجرای اخیر مانند حوادث یازدهم سپتامبر و بمب‌گذاری‌های لندن، این تبعیض‌ها نمود عینی یافته و بیش‌تر شده است. برخلاف آنچه که رسانه‌های این کشور اعلام می‌کنند، مسلمانان در بسیاری از حوزه‌های بشری پیشرو بوده و سبب توسعه آنها در جوامع غربی شده‌اند، به علاوه اسلام ثابت کرده که نسبت به بسیاری از زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی انعطاف‌ داشته و میل به سازگاری دارد. به همین دلیل مسلمانان در بریتانیا به فکر ایجاد سازمان‌ها و نهادهایی افتادند که در راستای خواسته‌های آنها حرکت کرده و بتوانند در سیاست دولت بریتانیا تاثیرگذار باشند. در حال حاضر وضعیت مسلمانان یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی جامعه کنونی بریتانیا است، از این رو در کتابچه حاضر گوناگونی و تنوع مسلمانان و زندگی آنها در بریتانیا به همراه ریشه‌ها، هویت‌ها و گروه‌بندی‌های متفاوت آنان بررسی و با معرفی جریان‌های مهم اسلامی در این کشور، نمایی کلی از دیدگاهها و جهت‌گیری‌های آنان عرضه می‌گردد. هم‌چنین در بخشی از کتاب به تصویر ارایه شده از مسلمانان در رسانه‌های بریتانیا و ایجاد مساله اسلام هراسی در این کشور پرداخته می‌شود.
http://www.ketab.ir/bookview.aspx?bookid=1412796

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: