اندونزی
زنان پلیس اندونزی مجاز به پوشیدن حجاب شدند

به یاد بیاورید‌ اندونزی کشوری است که تعداد زیادی مسلمان دارد یعنی ۸۵٪ از کل جمعیت این کشور مسلمان هستند

رهیافتگان:  افسران پلیس اندونزی حجاب می‌پوشند‌. این پایان هشت سال ممنوعیت حجاب نیروهای پلیس در اندونزی بود که ‌از سال ۲۰۰۵ مصوب شده ‌بود تمام افسران پلیس باید به لباس رسمی احترام بگذارند. بنابراین، کاملا مشخص بود که داشتن حجاب مورد تایید مقامات مسئول در اندونزی نبود طی این مدت هر کدام از افسران زن پلیس که مسلمان بودند به قانون و پوشیدن لباس رسمی اهمیتی داده نمی‌شود اخراج می‌گشتند.

سرانجام این قانون که به نوعی ممنوعیت داشتن حجاب محسوب می‌شد حذف گردید به علت فشار زنان مسلمان و انجمن‌های آنها تصمیات جدیدی گرفته شد. رئیس پلیس جدید، ژنرال سوتارمان اعلام کرد: زنان مسلمان که می‌خواهند حجاب داشته باشند و خدمت کنند مانعی برایشان نیست. که این نشان از رعایت حقوق و آزادی زنان  است.

امروز این آزادی برای داشتن حجاب زنان پلیس تاثیرگذاربوده است زیرا پلیس اندونزی قوانین خود را اصلاح کرده و اجازه می‌دهد زنان حجاب داشته باشند.

به یاد بیاورید‌ اندونزی کشوری است که تعداد زیادی مسلمان دارد یعنی ۸۵٪ از کل جمعیت این کشور مسلمان هستند بنابراین این اطمینان برای مسلمان اندونزیایی فراهم شد تا بتوانند به دیگر چیزهایی که می‌خواهند دست یابند.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: