احمد برسلون
کشیش فیلیپینی ضد اسلامی که مسلمان شد

« احمد برسلون» از بزرگ ترین کشیش های فیلپینی سابق که سال ها قبل برای نشان دادن اشتباهات و حق نبودن اسلام وارد کشور عربستان شده بود و در نظر داشت مسلمانان را به مسیحیت فراخواند، در پایان خود به اسلام ایمان آورد.

 

احمد برسلون

احمد برسلون

 

به گزارش رهیافتگان: زمانی که برای نشان دادن عدم حقانیت اسلام وارد عربستان شدم، دو سال در آن جا ماندم به امید این که با مطالعه قرآن و دنبال کردن خطبه های مساجد، اشتباهات و سرنخ هایی علیه اسلام پیدا کنم، اما بعد از دو سال جدای از این که به هیچ سرنخی دست نیافتم، تمام افکارم تغییر کرد و عظمت و جهان شمولی اسلام را با چشمان خود مشاهده کردم.

وی در ادامه افزود: از آن زمان به بعد قوانین دین اسلام را فرا گرفتم به کشور خود بازگشتم و با دعوت کردن فیلپینی ها به اسلام، باعث اسلام آوردن دست کم ۲۰۰ هزار نفر شدم، این افراد نیز با میل خود مسلمان شدند.

احمد برسلون در ادامه با اشاره به وضع مسلمانان فیلپینی افزود: فرزندان فلیپین با مشکلات و چالش های زیادی رو به رو هستند، و با وجود آن که تلاش می کنند آموزه های دینی خود را فرا گیرند اما این مساله تاکنون آن طور که باید برای آنان اتفاق نیفتاده است، بلکه به طور دائم در معرض گروه های گمراه کننده قرار می گیرند.

منبع: شیعه نیوز

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: