صدیف علی خان محمدی
ماجرای مداح مشهور آذری و مسلمان شدن جوان روس

بغلش کردم. شهادتین را یادش دادم. وقتی مسلمان شد رفت و بعد از چند روز مجدد پیشم آمد و گفت: می‌خواهد شیعه باشد. گفتم شهادت به ولایت علی بده. بعد از چند روز مجدد آمد و گفت…

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)  صدیف علی خان محمدی مشهور به صدیف مشکینی متولد مشکین شهر است. او از مداحان مشهور آذری زبان است  در قسمتی از این مصاحبه وی از سفر خود به روسیه و مسلمان شدن یک جوان روس اینچنین میگوید:

سفر‌هایی به باکو و مسکو داشتم. در باکو روز عاشورا، نماز ظهری خوانده شد که در تاریخ چنین اتفاقی نیفتاد. همانند آن نماز را ما در زنجان اقامه کرده ایم. زمانی هم که در روسیه بودم یک جوان روسی به من گفت که می‌خواهم مسلمان شوم. این را که گفت: بغلش کردم. شهادتین را یادش دادم. وقتی مسلمان شد رفت و بعد از چند روز مجدد پیشم آمد و گفت: می‌خواهد شیعه باشد. گفتم شهادت به ولایت علی بده. بعد از چند روز مجدد آمد و گفت: می‌خواهم طلبه باشم. گفتم به ایران بیا؛ خودم هزینه‌هایت را متقبل می‌شوم و قول دادم که اگر بیاید ایران مخارجش را خودم همراه با دیگر دوستانم پرداخت کنیم. تلفنم را هم به وی دادم، اما نمی‌دانم تلفنم را گم کرد یا اتفاق دیگری پیش آمد که موفق نشدم با وی در ارتباط باشم.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: