عکس نوشته
نظر تازه مسلمانان در موضوع حجاب در قالب عکس نوشته

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان)   جملات و نظرات تازه مسلمانان در رابطه با حجاب و تجربه آنها از پوشش اسلامی کاری از گروه عکس نوشته انجمن شهید ادواردو انیلی

 

photo_2016-07-21_15-22-06

 


نورا جاسمین

یلنا ترویتسکخ رهیافته روسی

حجاب

خحاب

 

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: