گرافیک
تصویر سازی / شکستن بت ها توسط ابراهیم پیامبر اثر صدیقه شاهوردی شهرکی

صدیقه شاهوردی شهرکی هنرمند تصویر ساز شکستن بتها توسط حضرت ابراهیم را که در قرآن کریم ذکر شده به تصویر کشید

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: