منجی موعود در ادیان مختلف

اعتقاد به ظهور منجی آسمانی از چنان اهمیتی در رندگی و اعتقادات انسانها، برخوردار بوده و هست که همه نیکان و پبام آوران خدا در تعالیم خود به آن بشارت داده اند به گونه ای که این نکته از نقاط اشتراک ادیان الهی به حساب می آید.

منجی موعود

 به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) تمام ادیان الهی مردم را به منجی موعود بشارت داده اند. در این جستار به چندین نمونه اشاره می شود.

با مطالعه و بررسی کتب مقدس ادیان الهی و تعالیم آنها، به این نتیجه میرسیم که بشارت به آینده ای روشن به دست مصلح و منجی ای که در آخرالزمان ظهور میکند، در بین تمامی ادیان الهی مشترک است.
در واقع، اعتقاد به ظهور منجی آسمانی از چنان اهمیتی در رندگی و اعتقادات انسانها، برخوردار بوده و هست که همه نیکان و پبام آوران خدا در تعالیم خود به آن بشارت داده اند به گونه ای که این نکته از نقاط اشتراک ادیان الهی به حساب می آید.
در ادامه گوشه ای از این بشارت ها را که در تعالیم ادیان مختلف آمده و بدست ما رسیده، بررسی کرده شباهت های آنان را مورد توجه قرار میدهیم.

منجی موعود

منجی موعود

  • آیین اسلام

در«قرآن» آخرین کتاب الهی وعده آینده ای روشن به صالحان داده شده و چنین آمده است:
وَلَقَد کَتَبناَ‌ فیِ الزَبورِ مِن بَعدِ الذِکرِ أَنَّ الاَرضَ یَرِثُهَا عِبادیَ الصالِحون (سوره انبیا آیه ۱۰۵)
یعنی: ما در زبور بعد از ذکر نوشتیم که بندگان صالح من وارثان زمین خواهند شد.

در این آیه خداوند وعده می دهد که زمین به صالحان خواهد رسید و اشاره میکند که این وعده در زبور نیز آمده است.
محمد(ص) آخرین پیام آور الهی، از مصلحی در آخرالزمان سخن می گوید که از فرزندان اوست و زمین را از عدل و دادگری آکنده میسازد، همان گونه که از نا عدالتی و بیداد پر شده است. او تأکید میکند که این اتفاق، حتمی است و این منجی موعود خواهد آمد حتی اگر از عمر جهان فقط یک روز باقی مانده باشد او منجی آخرالزمان را «مهدی» به معنی هدایت شده (المهدی:الذی قد هداه الله الی الحق،لسان العرب،ج۱۵،ص۳۵۴) معرفی میکند و چنین می فرمایند:
«جانشینان من که پس از من حجتهای پروردگار بر مردم روی زمین هستند، دوازذه تن هستند. اول آنها برادرم و آخر آنها فرزندم خواهد بود.» عرض کردند: یا رسول الله برادر شما کیست؟ فرمود: «علی بن ابی طالب است». عرض کردند: فرزندت کیست؟ فرمود: «مهدی است که زمین را از عدل و داد پر کند چنان که پر از ظلم و ستم شده باشد. به خدایی که مرا به راستی به مقام پیغمبری برانگیخته که اگر یک روز از عمر دنیا باقی باشد، خداوتد آن روز را چندان طولانی گرداند تا فرزندم مهدی در آن روز ظهور کند…زمین به نور پروردگارش روشن شود و سلطنتش در شرق و غرب عالم گسترش یابد.» (بحارالانوار،ج۵۱،ص۷۱)

امیرالمؤنان (ع)،جانشین و وارث علم محمد(ص)، در مورد منجی موعود اسلام و اوضاع جهان در زمان او چنین می گوید:
اگر قائم ما (مهدی«ع») قیام کند، آسمان، باران خود را فرو می ریزد و زمین، نباتات خود را بیرون می دهد؛ و کینه ها از دل بندگان خدا زایل میشود، و درندگان و حیوانات با هم ساخته از یکدیگر رم نمی کنند، تا جایی که زنی می خواهد راه عراق و شام را بپیماید همه جا قدم بر روی سبزه و گیاهان میگذارد و زینت های خود را بر سر دارد و کسی طمع به آن نمیکند، نه درنده ها به او حمله میآورند و نه از او درندگان وحشت دارند.» (بحارالانوار،ج۵۲،ص۳۱۶)

  • آیین زرتشت

زرتشتیان به منجی ای ایمان دارند که در آخر الزمان خواهد آمد و زمین را پر از عدل میکند.کلمه( سائوشیانت) اوستایی یا (سوشیانس)پهلوی به معنای سود رساننده (ابرهیم پورداوود ، سوشیانت موعود مزد سینا، ص ۱۴) است.این نام اگر چه به صورت عام برای همه مصلحان دینی در این کیش بهرکار رفته ،اما هر جا که به شکل مفرد آمده یا بعنوان (اَستْوَت اِرِتَ)همراه شده، مقصود از آخرین نجات بخش جهان است که تمام ادمیان را از ستم و بیداد خواهد رهانید. (همان ص ۱۶ و ۲۴ به نقل از (زامیاد یشت) بندهای۸۹تا۹۷)

گوشه ای از این بشارت در کتب مقدس زرتشتیان را بررسی میکنیم .از جمله در (زامیاد یَشت) در مورد آن روزگاران چنین آمده است:
(ما فَر کیانی توانا را می ستاییم که در میان سوشیانت ها به آن پیروزمند و یارانش مختص خواهد شد که جنس بشر را نو کند که هیچ وقت پیر نشود… وقتی اَستُوَت اِرِتَ پیک اهورا مزدا …از دریاچه ( کیانسو) ظهور کند…
جهان راستی را از دروغ پاک خواهد نمود…او با دیدگان دانا به سوی مخلوقات خواهد نگریست…یاران اَستُوَت اِرِتَ پیروزمند نیز با او ظهور کنند، کسانی که نیک اندیش ،نیک کردار،و بِه دین اند.کسانی که هیچ وقت قولی که با بکشند.داده اند نشکنند…اندیشه زشت راذبه واسطه اندیشه خوب مغلوب خواهند نمود. گفتار دورغین را با کلام راستین شکست خواهند داد. (زامیاد یشت بندهای ۸۹تا۹۷)

در ( اشتوگارت) نیز چنین بیان شده است:
(کِی، ای مزدا، سپیده دم به در آید؟ و جنس بشر به روی راستی روی کند؟ کِی نجات دهنده بزرگ با گفتار پر حکمت خویش به مراد رسد؟ کدامند کسانی که پ هومن به یاری آنان آید؟ (اشتوگات یسنا۴۶)

ودر جاماساب نامه آمده است:
( پس هزاره سوشیانس اندر آید…دین بپزیرد و به جهان روا کند…مردمان گیتی همه هم منش و هم گفتار و هم کردار باشند …پس دیو آز و اهریمن ، نزار و ناتوان باشند …اهریمن را بیرون از آسمان بکشند. (جاماسب نامه،ص۱۲۱و۱۲۲ ،به نقل از کتاب ( اوخواهد آمد)،نوشته علی اکبر مهدی پور ، بخش ( مهدی موعود در منابع زرتشتیان)

  • آیین یهود

پیروان پیامبر خدا موسی بن عمران(ع)، به منجی آسمانی ایمان دارند که ظهور خواهد کرد و جهان را از عدل و داد آکنده خواهد ساخت. آنچه در این مقاله از بشارت به منجی آسمانی بیان می شود از مجموعه ( عهدعتیق) انتخاب شده است. (منابع اصلی یهودی شامل کتابهای زیر است:
تورات که از پنج سفر یا کتاب به نامهای(پیدایش،خروج، لاویان، اعداد و تثنیه)تشکیل شده است .
۱۶ کتاب و ۱۸ صحیفه از مکتوبات رسولان و مورخان نبی اسراییل که ضمیمه تورات قرار گرفته و به (عهدعتیق) موسوم گشته است.
«تلمود»که مجموعه پنج قرن ادبیات مذهبی یهود به ویژه تفاسیر نگاشته شده بر عهدعتیق است.)
در مزامیر (جمع مزبور به معنای سرود است که به بخش های زبور حضرت داود گفته میشود) داوود (ع)،از روزگارانی سخن گفته می شود که صالحان و منتظران وارث زمین خواهندشد و میراث ایشان ابدی خواهد شد.
دورانی که منجی آخر الزمان حکومت جهانی تشکیل داده و از دریا به دریا و از نهر تا به اقصای زمین سلطنت خواهدنمود، او به عدالت داوری خواهد نمود و با مساکین به انصاف رفتار خواهد نمود.

در مزمور ۳۷ از مزامیرداود(ع) چنین آمده است:
«عدالتِ تو را مثل نور بیرون خواهد آورد و انصاف تورا مثل ظهر*نزد خداوند ساکت شو و منتظر او باش…زیرا که …منتظران خداوند وارثان زمین خواهد بود*(عهدعتیق،مزامیر داوود، مزبور۳۷ ، بندهای۱۰_۳)… اما متواضعان وارث زمین شده …بازوهای شریران شکسته می شود و خداوند، صدیقان را تکیه گاه است* خداوند ، روزهای صالحان را می داند و میراث ایشان ابدی خواهدشد*(.همان بندهای۱۲_۱۸)… صالحان وارث زمین خواند بود و در آن تا به ابد سکونت خواهند نمود*(همان بند۳۰).

این عبارات، یادآور آیه ۱۰۵ سوره انبیاء قرآن است که در بالا نیز به آن اشاره شده.

در مزبور۷۲ از مزامیر داوود (ع) نیز چنین آمده است:

«و او قوم تو را به عدالت داوری خواهد نمود و مساکین تورا به انصاف*…مساکین قوم را داوری خواهد کرد و فرزندان فقیر را نجات خواهد داد و ظالمان را زبون خواهد ساخت …در زمان او صالحان خواهند شکفت و وفور سلامتی خواهد بود مادامی که ماه نیست نگردد*( عهدعتیق، مزامیر داوود، مزبور۷۲، بندهای ۱_۸) از دریا به دریا، و از نهر تا اقصای زمین سلطنت خواهد نمود*. صحرا نشینان در حضورش خم خواهند شد و دشمنام خاک را خواهند بوسید* جمعدسلاطین او را تعظیم خواهند کرد و جمیع امت ها او را بندگی خواهند نمود* زیرا چون مسکین استغاثه کند رهایی خواهد داد و فقیری را که رهاننده ای ندارد*( همان، بندهای ۱۲_۹) جان ایشان را از ظلم و ستم نجات خواهد داد و هم در نظرش جان ایشان قیمتی خواهد بود*…از برایش همیشه دعا کرده خواهد شد و به هر روزه برکت خواسته خواهد شد*(همان، بندهای ۱۴_۱۵) نام او تا ابد الآباد باقی خواهد ماند… و جمیع امت های زمین او راخوشحال(خجسته) خواهد خواند.(همان، بندهای ۱۴_۱۵)

در کتاب«اشغیاء نبی» در باب۱۱، به آینده ای روشن بشارت داده می شود که آکنده از عدل و امنیت خواهد بود. امنیتی فراگیر که طبیعت نیز با انسان هم آواز میشود . روزگارانی که هیچ فسادی نخواهد بود و نه فقط انسانها که همه جهانیان سرشار از معرفت خدا خواهند بود.
«موافق رؤیت چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وفق سمع گوش های خویش تنبیه نخواهد نمود* بلکه مسکینان را به عدالت داپری خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین حکم خواهد نمود … کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کرمند میانش امانت * گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر و پرواری باهم، و طفل کوچک آنها را خواهد راند* و گاو با خرس خواهد چرید و بچه های آنها باهم خواهند خوابید و شیر مثل گاو کاه خواهد خورد* و طفل شیر خواره با سوراخ مار بازی خواهد کرد و و طفلِ از شیر بازداشته شده، دست خود را بر خانه افعی خواهد گذاشت * و در تمامی کوه مقدس من ضرر و فسادی نخواهند کرد زیرا که جهان از معرفت خدا پُر خواهد بود مثل آبهایی که دریا را می پوشاند.(عهدعتیق، کتای اشغیاءنبی،باب ۱۱، بندهای ۹_۳)

  • آیین مسیح

بشارت به ظهور منجی آسمانی در کتاب های مقدس مسیحیان نیز دیده می شود.از جمله در ( انجیل متی) آمده است:
همچنان که برق از مشرق ساطع شده تا مغرب ظاهر می شود ظهور پسر انسان نیز چنین خواهد بود*(انجیل متی ،باب۲۴ ، بندهای ۲۷) پس از آن علامت پسر انسان در آسمان ظاهر می شود و همه ی ملل عالم، سوگواری خواهند کرد و پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و جلال عظیم بر ابرهای آسمان می‌آید، شیپور بزرگ به صدا خواهد آمد و او فرشتگان خود را می‌فرستد تا برگزیدگان خدا را چهار گوشه‌ی جهان و از کرانه های فلک جمع کنند*( همان، بندهای ۳۰_۳۱) آسمان و زمین زائل خواهد شد لیکن سخنان من هرگز زائل نخواهد شد * اما از آن روز و ساعت هیچکس اطلاع ندارد حتی ملائکه آسمان، جز پدر من و بس*(همان ، بندهای ۳۵_۳۶) پس بیدار باشید زیرا که آگاه نیستید که خداوند شما در چه ساعت وارد خواهد گردید*(همان ، بند ۴۲)

لهذا شما نیز حاضر باشید زیرا در ساعتی که گمان نبرید پسر انسان می‌آید.*(همان، بند ۴۴)

در این سخنان، به ظهور ناگهانی منجی موعود اشاره می‌شود و تأکید می‌کند که هیچ کس جز خدا از زمان ظهور او خبر ندارد.

در( انجیل لوقا) نیز چنین آمده است:
« وآن وقت خواهند دید پسر انسان را بر ابر نشسته، با قوت و جلال عظیم می‌آید ، و چون شروع به این چیزها می‌شود راست نشسته سرهای خود را بالا نمایید زیرا که خلاصی شما نزدیک شده است*(انجیل لوقا ، باب ۲۱، بندهای ۲۵_۲۸)

پس خود را حفظ کنید مبادا شما از پرخوری و مستی و اندیشه‌های دنیوی سنگین گردد و آن روز ناگهان بر شما آید* زیرا که مثل دامی بر جمع سکنه تمام روی زمین خواهد آمد* پس در هر وقت دعا کرده بیدار باشید تا شایسته‌ی آن شوید که از جمع این چیزهایی به وقوع خواهد پیوست نجات یابید و در حضور پسر انسان بایستید.*(همان ، عبارات ، بندهای ۳۴_۳۶)

عباراتی مشابه در انجیل( مَرقُس) نیز آمده که به ظهور ناگهانی منجی اشاره نموده و همچنین توصیه می‌کند که دعا کنید و بیدار بمانید مبادا که در خواب باشید.

عبارت انجیل مَرقُس:
«آن وقت پسر انسان را خواهند دید که با قدرت و عظیم و جاه و جلال، بر ابرها می‌آید* اوفرشتگان رافرستاد و برگزیدگان خود را در چهار گوشه عالم از دورترین نقاط زمین تا دورترین حدود آسمان جمع خواهد کرد.»(انجیل مَرقُس ،باب۱۳ ، بندهای ۲۱_۲۷)

«بر حقیقت آن روز و آن ساعت، سوای پدر نه ملائکه آسمان و نه فرزند، هیچ کس مطلع نیست* احتیاط نمایید که با حذر باشید و دعا نمایید زیرا که از هنگام رسیدن آن زمان مطلع نیستید* چنانچه شخصی به سفر بعیدی رفته و خانه خود را گذاشته و ملازمان خود را قدرت داده و هرکس را به شغل خاص مقرر نموده و دربان را به بیدار بودن امر فرمود* پس بیدار باشید از آنجا که نمی‌دانید که بزرگ خانه چه وقت خواهد آمد؟ در شام یا نصف شب یا وقت بانگ خروس یا صبح؟ مبادا که ناگاه آمده شما را در خواب یابد* و آن چه من به شما می‌گویم به همه می‌گویم ، بیدار باشید.*»(انجیل مَرقُس ، باب ۱۳، بندهای ۳۲_۳۷)

نتیجه گیری

بررسی کتب مقدس ایادن آسمانی و بشارتی که در مورد منجی موعود در تعالیم آنها دیده می‌شود، نشان می‌دهد که وعده آمدن آینده ای روشن و ظهور منجی آسمانی مختص دین اسلام نیست. اعتقاد به ظهور منجی آسمانی از چنان اهمیتی در زندگی و اعتقاد انسانها ، برخوردار است که همه نیکان و پیام آوران خدا در تعالیم خود به آن بشارت داده‌اند. به گونه‌ای که این نکته از نقاط اشتراک ادیان الهی به حساب می‌آید .
آری! خواست پروردگار عالمیان است که جهان و جهانیان در همین دنیا طعم سعادت و خوشبختی را بچشند و وعده‌ی او به آدمیان این است که منجی موعود در روزی که جز خودِ او هیچ کس زمان را نمی‌داند ، ظهور خواهد کرد و زمین را از عدل و داد آکنده خواهد ساخت .

منبع: بنیاد علمی فرهنگی محمد

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: