بشارت ظهور
محمد (صلی الله علیه واله) در تورات و انجیل

بدین ترتیب واژه یونانی در همه ابعاد دقیقا با « احمد» و «محمد» تطابق دارد. شگفت آن که این لغت بی نظیر هرگز قبلا در مقام اسم بکار نرفته و به نحو معجزه آسایی برای نام گذاری «ستوده ترین و ارجمندترین» رسول خداوند ذخیره شده و هرگز در هیچ یک از آثار یونانی با کسی که نامش «پریکلیت» بوده باشد، مواجه نمی شویم و در میان اعراب نیز هرگز کسی تا آن زمان به «احمد» مسمی نبوده است

 

download (3)

به گزارش رهیافتگان:هر چند پیرامون حقانیت رسالت قدسی نبی مکرم حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی  (صلی الله علیه واله) کتب بی شماری به دست اندیشمندان عالم اسلام به نگارش درآمده و حوادث دوران پر رمز و ماجرای وجود مقدس آن چشمه جوشان رحمت از زوایای گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. لیکن بشارت ظهور آن حضرت در کتب مقدسه تورات و انجیل که از جمله معجزات آسمانی است دراثرسکوت سنگین و معنادارعلمای قوم یهود و جهان مسیحیت در طول تاریخ به دلیل تعصب و تعلق خاطر آنان به دین و آیین خود از یک سو و عدم تبیین جدی این پیش گویی شگفت انگیز بدست پژوهشگران مسلمان به زبان بشر سرگردان امروزین از دیگر سو ، قرن ها فطرت عطشناک دیگر ملل غیرمسلمان را از نعمت شناخت شخصیت تابناک پیامبر اکرم  (صلی الله علیه واله) محروم نگاه داشته است.

در عصر پیامبر اکرم  (صلی الله علیه واله) وضوح بشارت کتب تورات و انجیل به آمدن رسولی با نام «احمد» تا بدان پایه بود که کلام ا… مجید بی آن که به مباحث پیچیده کلامی دست یازد این گونه صریح و روشن قوم یهود و نصاری را به جرم کتمان چنین حقیقت روشن و مسلمی به شدت مورد نکوش قرار می دهد:
“کسانی که کتب آسمانی به آنان داده ایم او (پیامبر) را همچون فرزندان خود می شناسند (اگرچه) جمعی از آنان حق را آگاهانه کتمان می کنند.” ١

یقینا در صورت عدم وجود مشخصات پیامبر گرامی (صلی الله علیه واله) در تورات و انجیل نه حکمت کلام الهی ایجاب می کرد تا قران کریم با چنان قطعیتی چنین ادعایی عظیم را عنوان سازد و نه آنکه علمای لجوج یهود و نصاری در صورت کذب بودن ادعای قران آنسان ساکت وآرام می نشستند . به شهادت تاریخ ، علمای این ادیان حتی یک بار نیز درصدد مقابله کتب خویش با دعاوی قرآن کریم و تکذیب این آیت عظمای الهی برنیامدند.

بنابراین می توان چنین استنباط نمود که علیرغم برخی تحریفات موجود در کتب عهدین هنوز آیات دست نخورده ای مبنی بر حقانیت رسالت نبی گرامی اسلام  (صلی الله علیه واله) پس از حضرت موسی کلیم ا… و عسیی بن مریم (علیهم السلام) وجود می داشت که قرآن کریم بی هیچ خوفی با استناد به آن آیات، اقوام یهود و نصاری را مکرر متذکر چنین حقیقت روشنی می نمود. قرآن کریم یکی از ویژگی های بارز کسانی را که مشمول رحمت پروردگارند ، پیروی نمودن از پیامبری می داند که وصفش در تورات و انجیل آمده است:
“آنها که از فرستاده (خدا) پیامبر «امی» پیروی می کنند. کسی که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است می یابند…” ۲

پیش گویی های کتب عهدین درباره ظهور یک شخصیت عظیم الهی از آن چنان صراحت و قطعیتی برخوردار بود که بسیاری از یهودیان مومن برای پیوستن و یاری به این پیامبر موعود ، گوی سبقت از یکدیگر ربوده و به سمت محل ظهور پیامبر مهاجرت نمودند. ولی همان گونه که خواهیم دید پس از نشر اخبار بعثت پیامبر گرامی  (صلی الله علیه واله) در سرتاسر جزیره العرب، بسیاری از اقوام متعصب یهود علیرغم سالها انتظار و پی بردن به حقانیت رسول خدا، غیریهودی بودن پیامبر را بهانه کرده و به تکذیب حضرت پرداختند. قرآن کریم می فرماید:
“و هنگامی که از طرف خداوند کتابی برای آنها آمد که موافق نشانه هایی که با خود داشتند و پیش از این جریان به خود نوید فتح می دادند (که با کمک او بر دشمنان پیروز گردند، با این همه) هنگامی که این کتاب و پیامبری را که از قبل شناخته بودند نزد آنها آمد به او کافر شدند، لعنت خدا بر کافران باد.” ٣

در تفسیر این آیه از امام صادق (علیه السلام) روایت است که فرمودند۴: ” قوم یهود که در کتاب های خویش دیده بودند هجرت گاه پیامبر اسلام در سرزمینی میان کوه «عیر» و «احد» است (دو کوه در دو سوی مدینه) بدان جا هجرت نموده و در اطراف آن سرزمین متفرق شدند تا به محض ظهور پیامبر به یاری حضرتش بشتابند. این اقوام بدلیل گردآوردن اموال فراوان پیوسته از سوی قبائل «اوس» و «خزرج» مورد تجاوز و تعدی قرار داشتند. یهودیان در برابر تعرضات دشمنان، آنها را تهدید به ظهور پیامبری می کردند که با آمدنش انتقام آنان را خواهد ستاند ولی هنگامی که پیامبر  (صلی الله علیه واله) ظهور کرد اوس و خزرج که به انصار معروف شدند به حضرت رسول (صلی الله علیه واله) ایمان آوردند و قوم یهود که پیامبر را از غیر نژاد یهود می دیدند به انکار وی پرداختند.”

سوالی که به ذهن متبادر می گردد این است که آیا کتب تورات و انجیل امرزوین ، عینا ماخوذ از متون کتب عهدین عصر نبی اکرم  (صلی الله علیه واله) است یا خیر؟ شواهد و قرائن حاکی است نه تنها در عهد پیامبر گرامی ، برخی علمای یهود و نصاری به دلیل عناد ، مبادرت به تحریف و سست کردن آیات کتب مقدسه خود کردند بلکه بدلیل گذشت زمان و استنساخ های مکرر و دور گشتن ترجمه های این کتب از زبان اصلی یعنی – عبری و آرامی – تدریجا بسیاری از واژه ها مفاهیم حقیقی خود را نیز از دست دادند هر چند باید معترف بود که از لابلای انبوه ابرهای تیره و تار آیات تحریف شده این متون کهن، نور نبوی حضرت سید المرسلین محمد بن عبدا…  (صلی الله علیه واله) در طی قرون متمادی هماره بر جان های حقیقتجو پرتو افکنده و بسیاری از متدینین و رهروان منصف اقوام یهود و مسیحی و پیروان دیگر آیین ها را به سرچشمه جوشان و حیات بخش خویش کشانده است.

پرفسور عبدالاحد داود (اسقف سابق بنیامین کلدانی) یکی از ره یافتگان مسیحی بود که علیرغم نائل شدن به مقام اسقفی پس از سالها انجام مطالعات وسیع و دامنه دار پیرامون پیامبر موعود تورات و انجیل از سر صدق و صفا به اسلام روی آورد و به آیین و سنت محمد  (صلی الله علیه واله) سر سپرد.

کشیش بنیامین ، این شخصیت موحد و خداجوی قبل از گردش به سمت قبله مسلمین برای رسیدن به کنه حقایق نهفته در پس آیات تحریف شده تورات و انجیل با تلاشی حیرت انگیز مبادرت به فراگیری زبان های عبری ، آرامی (سریانی ) ، لاتینی ، یونانی ، ارمنی، انگلیسی، فرانسه، ترکی، عربی و فارسی نمود و سپس به فلسفه روی آورد و بدنبال آن با تسلطی شگفت آور بر اصول و مبانی علم زبان شناسی به ره گیری نام مقدس محمد  (صلی الله علیه واله) در متون دینی قدیم و جدید یهود و مسیحیت پرداخت و سرانجام خورشید حقیقیت از بلندای فطرت پاکش طلوع کرد و اسقف اسبق و کلیسای کاتولیک رم به مبلغی تمام عیار در خدمت به اسلام و مسلمین مبدل گشت.

وی در اثبات مدعای بزرگ خویش دست به نگارش سلسله مقالاتی محققانه در باب حقانیت رسالت حضرت رسول (صلی الله علیه واله) زد که بعدها در قالب کتابی تحت عنوان «محمد (صلی الله علیه واله) در تورات و انجیل» به چاپ رسید که ذیلا چکیده ای از این کتاب پرقدر و ارزشمند از نظر خوانندگان می‌گذرد.

250px-Torah_and_jad

محمد  (صلی الله علیه واله) در تورات
درتورات آمده است:
“خداوند لشگرها می فرماید: که تمامی ملل را تکان خواهم داد و «حمده » همه ملت ها خواهد آمد و من این خانه را مملو از جلال خواهم کرد. خداوند لشگرها می فرماید، که نقره از آن من است و طلا از آن من است. خداوند لشگرها می فرماید: که خانه آخرین من از خانه اولین من جلال و عزت عظیم تری خواهد داشت و خداوند لشگرها می فرماید: که در این مکان به شما «شالوم» خواهم بخشید.” ۵

پرفسور عبدالاحد با استناد به آیات فوق که با استفاده از یک تورات به خط کهن آرامی ترجمه گشته می گوید کلمات عبری «حمده» و «شالوم» در ترجمه های انگلیسی به ترتیب) desire آرزو) وpeace (صلح) آمده است. مفسران یهودی و عیسوی همگی اهمیت فوق العاده ای برای وعده های دوگانه مذکور در این پیش گویی پیامبر بنی اسرائیل قائل شده اند. هر دو گروه کلمه «حمده» را نوعی پیشگویی مبنی بر آمدن یک «مسیحا» دانسته اند. وی در ادامه می نویسد عقلا و منطقا باید اعتراف کرد که پیشگویی مذکور در شخص «احمد» و در استقرار»اسلام» به حقیقت پیوسته است. ۶
وی با تکیه بر علم زبان شناسی می گوید از نظر ریشه شناسی، کلمات عبری «شالوم» و «شلامه» به صورت کلمات عربی «سلام» و »اسلام» تغییر شکل یافته اند که هر دو از یک ریشه واحد مشتق شده و به مفهوم «صلاح و تسلیم و رضامندی» هستند. همچنین واژه عربی «احمد» و «حمده« عبری ، هر دو ریشه «حمد» یعنی «ستایش کردن» آمده اند.
در آیه ای دیگر از تورات آمده است که حضرت موسی (علیه السلام) می فرماید: ” و خداوند به من گفت … پیامبری را برای ایشان از میان برادران ایشان مثل تو مبعوث خواهم کرد و کلام خود را به دهانش خواهم گذارد و هر آن چه به او فرمایم به ایشان خواهد گفت و هر کس که سخنان مرا که او به اسم من گوید نشنود من از او مطالبه خواهم کرد.” ۷ در این آیه یقینا منظور از پیامبر موعود، عیسی بن مریم (علیه السلام)نیست ، چرا که حضرت مسیح هرگز ادعا نکرد من همان پیامبر موعودم. از سوی دیگر حواریون ایشان نیز نه تنها هرگز چنین ادعایی نکردند بلکه خود منتظر ظهور ثانوی حضرت عیسی (علیه السلام) برای تحقق این پیشگویی بودند. در یک پیش گویی دیگر ، حضرت موسی (علیه السلام) در مورد پیامبر موعود در تورات چنین می فرماید: ” این برکتی است که موسی، مرد خدا قبل از وفاتش به بنی اسرائیل داد. گفت «یهوه«از سینا آمد و از «سعیر» بر ایشان طلوع نمود. و از جبل «فاران » درخشان گردید و با ده هزار مومنین و مقدسین آمد. و از دست راست برای ایشان شریعت آتشین پدید آمد.” ۸ پرفسور عبدالاحد در ادامه بحث خود می نویسد با توجه به آیات فوق هیچ یک از افراد بنی اسرائیل و از آن جمله حضرت عیسی (علیه السلام) کوچکترین ارتباطی با «جبل فاران» نداشته اند. این فقط حضرت هاجر بود که همراه فرزندش اسماعیل در بیابان «بئرشبع» سرگردان شد و سپس در حوالی «فاران » اسکان گرفت ۹. حضرت اسماعیل نیز با زنی مصری ازدواج کرد و از طریق فرزندان خود طایفه ای بنام قوم عرب پدید آورد که از آن زمان تاکنون دربیابان های فاران ساکنند. حال چنانچه بپذیریم این تنها پیامبر اکرم (صلی الله علیه واله) بود که از بیابان های «فاران» ظهور کرد و با ده هزار مومن بار دیگر به مکه آمد و شریعتی آتشین برای مردم به ارمغان آورد سخن به گزافه نگفته ایم.

نکته جالب توجه آن که تمامی نسخه های کتاب مقدس به زبان های انگلیسی، فرانسه، آلمانی و غیره که هم اکنون در سراسر جهان رسمیت دارند . رقم همراهان مومن آن پیامبر را ده هزار قید کرده اند که با تعجب در نسخه فارسی این کتاب مقدس به جای رقم ده هزار ، مترجم از کلمه «کرورها» استفاده کرده است.

images

محمد  (صلی الله علیه واله) در انجیل:
انجیل نیز همچون تورات در آیات متعددی ظهور پیامبری موعود را پس از عیسی بن مریم(علیه السلام) پیش بینی نموده و مسیحیان مومن را به پیروی از آن حضرت دعوت نموده است. یکی از اناجیل معروف بنام «انجیل بارنابا» در آیه ای به صراحت از رسالت حضرت محمد  (صلی الله علیه واله) چنین یاد می کند: ” پس خدا عطا نمود به انسان روان خود را و فرشتگان می سرودند که بار خدایا پروردگار ما خجسته به نام قدوس تو، پس چون آدم برخواست بر گام های خود ، در هوا نوشته ای دید که مثل آفتاب می درخشید که نص عین او لااله ا… و محمد رسول ا… بود.” ۱۰

این انجیل در کنار ذکر نام مقدس نبی اکرم (صلی الله علیه وآله) به موضوعات دیگری از جمله نفی الوهیت عیسی مسیح (علیه السلام) و رد پسر خدا بودن حضرت، طرح داستان قربانی شدن حضرت اسماعیل به دست ابراهیم پیامبر (علیه السلام) و نفی قربانی شدن حضرت اسحاق بنا بروایت کتب عهدین، رد موضوع مصلوب شدن حضرت مسیح (علیه السلام) می پردازدکه قرآن کریم نیز صراحتا بر این حقایق تاکید می ورزد . استفاده از این انجیل بدلیل مخدوش نمودن برخی مندرجات کتب عهدین، در اواخر قرن پنجم میلادی ، قبل از بعثت پیامبر اکرم  (صلی الله علیه واله) به دستور پاپ ژول «گلاسیوس اول» تحریم شد و ارباب کلیسا نشر و ترویج تعالیم این کتاب را غیرقانونی اعلام نمودند. ما نیز می کوشیم در این نوشتار علیرغم میل باطن با چشم پوشی از این سند معتبر، بحث پیرامون رسالت نبی اکرم (صلی الله علیه واله) را با استناد به انا جیلی که از دیدگاه علمای مسیحیت معاصر مورد قبولند ادامه دهیم.

در تاریخ آمده است پس از عروج حضرت مسیح(علیه السلام) ، تعالیم ایشان که سالها شفاها سینه به سینه نقل می گشت بتدریج توسط پیروان حضرت به کتابت درآمده ودر سرتاسر عالم منتشر گردید. در پی گرایش»کنستانتین» امپراطور روم به آیین مسیحیت با صدور فرمانی از سوی وی جز چهار انجیل « متی» ، «مرقس»، «لوقا» و «یوحنا» تمامی اناجیل به عنوان کتب غیر معتبر گردآوری گردیده و از میان برده شدند.

لذا آن چه در ذیل می آید برگرفته از اناجیل مورد تایید علمای عالم مسیحیت است . اینک با ذکر چند آیه شریفه از قرآن کریم و مقایسه آنها با آیات انجیل بحث پیرامون وجود نام مقدس «احمد» در کتاب مقدس مسیحیان را پی می گیریم.
” و هنگامی که عیسی گفت ای بنی اسرائیل ، من رسول خدا هستم که نزد شما فرستاده شده ام تا حقانیت شریعت تورات را که مقابل من است تایید کنم و به شما بشارت دهم که بعد از من رسول خدا خواهد آمد که نامش «احمد » است. پس هنگامی که او (احمد)با معجزات و دلائل روشن به سراغ آنها آمد گفتند این سحری است آشکار.” ۱۱
قرآن کریم در آیات دیگری با به کارگیری کلماتی همچون “خاتم النبیین” و یا “للعالمین نذیرا” ضمن اعلام رسمی ختم نبوت، ابدی و جهانی بودن رسالت حضرت محمد  (صلی الله علیه واله) را گوشزد می سازد:
“محمد پدر هیچ یک از مردان شما نبود، ولی رسول خدا و خاتم و آخرین پیامبران است و خداوند به هر چیز آگاه است” ۱۲
“زوال ناپذیر و پر برکت است کسی که قرآن را بر بنده اش نازل کرد تا جهانیان را انذار دهد و از عذاب الهی بترساند” ۱۳
با عنایت به آیات فوق دریافتیم پیامبری خواهد آمد «احمد » نام که «آخرین پیامبر» است و ماموریتی «جهانی» بر عهده اوست.

اینک با توجه به موارد فوق به آیه ای از انجیل که به طور شگفت انگیزی پرده از راز نام مقدس «احمد» بر می دارد نظر می افکنیم:
” و من از پدر خواهم خواست و او «فریقلیط» دیگری به شما خواهد داد که تا «ابد» با شما خواهد ماند. ” ۱۴

کلمه «فریقلیط» در فرهنگ های معتبر مختلف یونانی به معنی «ستوده ترین ، برگزیده ترین و ارجمندترین » آمده است. این کلمه لغتی است که پس از تغییر صورت در اناجیل مختلف به معانی «تسلی دهنده، شفیع ، مدافع ، حامی و … » ترجمه شده است.

پرفسور عبدالاحد می گوید نکته قابل تامل این است که واژه فوق از پیشوند
«پری (peri) «و کلمه «کلوس»» (kleos)حاصل گشته است. در فرهنگ یونانی کلمه «پری» کاربردی معادل «خیلی» و به عبارتی مفهوم پسوندهای «تر» و »ترین»فارسی را در بر دارد. کلمه «کلوس» نیز به معنای «ستایش و حمد و شکوه و جلال» است. بنابراین در معنای «ستوده ترین ، با شکوه ترین و ارجمندترین« عینا و دقیقا می توان ترجمه کلمه «احمد» یا «محمد» در عربی را مشاهده کرد.۱۵ تنها مشکلی که باقی می ماند آن است که براستی اصل این کلمه در زبان »آرامی» یا «عبری» که حضرت عیسی بدان سخن می گفته چیست؟ با نگاهی به نسخه های زبان آرامی در می یابیم که این واژه به صورت های «محمده» و « حمیده» که عینا معادل «محمد» و «احمد» در عربی و «پرکلیت» در یونانی است مورد استفاده قرار گرفته است.

این کلمات متاسفانه توسط کاتبان انجیل – به عمد یا به سهو – از «پرکلیت» (ستوده ترین) به «پرکلیت» (تسلی دهنده) تحریف یافته و به تدریج از اصل خود دور گشته است. یادآور میشویم کلمه جعلی «پرکلیت«از دو جزء «پر» و «کالو»(para-qalo)
حاصل گشته است. بشارت قرآن مجید از زبان حضرت عیسی بن مریم (علیه السلام) خطاب به بنی اسرائیل که می فرماید:
” من برای شما مژده ظهور رسول دیگری را آورده ام که پس از من خواهد آمد و نامش احمد است.”

یکی از محکم ترین براهین حقانیت رسالت حضرت محمد مصطفی  (صلی الله علیه واله) و الوهیت آیات قرآن کریم است. زیرا برای حضرت محمد (صلی الله علیه واله) جز از راه وحی و الهام ممکن نبود بداند» پرکلیت» به معنای « احمد» است. بدین ترتیب واژه یونانی در همه ابعاد دقیقا با « احمد» و «محمد» تطابق دارد. شگفت آن که این لغت بی نظیر هرگز قبلا در مقام اسم بکار نرفته و به نحو معجزه آسایی برای نام گذاری «ستوده ترین و ارجمندترین» رسول خداوند ذخیره شده و هرگز در هیچ یک از آثار یونانی با کسی که نامش «پریکلیت» بوده باشد، مواجه نمی شویم و در میان اعراب نیز هرگز کسی تا آن زمان به «احمد» مسمی نبوده است. آیا براستی می توان با شواهدی چنین روشن و و اشکار جز محمد مصطفی (صلی الله علیه واله) کسی دیگری را پیامبر موعود تورات و انجیل دانست؟

ولله العزه و لرسوله و للمومنین

پی نویس:
۱ – سوره بقره ایه شریفه ١۴۶
۲ – سوره اعراف ایه شریفه ۱۵۷
۳ – سوره بقره ایه شریفه ۸۹
۴- تفسیر المیزان ، ج دوم ، ص ۷
۵ – تورات ، صحیفه حگی نبی ، فصل دوم ، جملات ۷ الی ۹
۶ – کتاب محمد (صلی الله علیه واله) در تورات و انجیل نوشته پرفسور عبدالاحد داود، ترجمه
فضل الله نیک ائین، فصل سوم ، ص ۲۰
۷- تورات ، سفر تثنیه ، فصل ۱۸،جملات ۱۸و۱۹
۸ – همان ، فصل ۳۳،جملات ۱الی ۳
۹- همان ، سفر پیدایش ، فصل ۲۱ ، جمله ۲۱
۱۰- انجیل بارنابا ، فصل ۳۹، جمله ۱۳
۱۱- سوره صف ، ایه شریفه ۶
۱۲- سوره احزاب ، ایه شریفه ۴۰
۱۳- سوره فرقان ، ایه شریفه ۱
۱۴- انجیل یوحنا ، فصل ۱۴، جمله   ۱۶

۱۵- کتاب محمد  (صلی الله علیه واله) در تورات و انجیل ، فصل۲۰ ،صفحات۲۳۴ به بعد

 

منبع: الف

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: