انجمن شهید ادواردو آنیلی منتشر کرد
تصویرسازی از فضه شاگرد مکتب حضرت زهرا

باتوجه به اینکه تصویر سازی از فضه شاگرد مکتب حضرت زهرا موجود نبود انجمن شهید ادواردو آ«یلی بهمناسبت فاطمیه اقدام به طراحی و انتشار این تصویر نمود.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: