آشنایی با علما
آیت الله آخوند خراسانی قدس سره

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) بردباری، و صبر حضرت آیت الله آخوند خراسانی “قدس سره”

یکی از شاگردان مرحوم ایشان نقل می کند: در درس آخوند بیش از هزاران نفر شرکت می کردند و ما هم از ایشان استفاده می کردیم. سیره ایشان بر این نبود که پاسخ اشکالات در درس را، موقع درس گفتن بدهند، زیرا معتقد بود که بسیاری از طلاب چه بسا از اشکال و جواب دیگران استفاده ای نبرند! لذا پاسخ اشکالات را به بعد از درس حواله می کردند. در درس آخوند طلبه جوانی که کارش حرفه دیگری غیر از تحصیل علم بود (انگشتر و تسبیح فروشی) شرکت می کرد.

در یکی از جلسات درس، اشکالی را مطرح نمود که طبق عادت، جناب آخوند پاسخش را نداد، آن طلبه ناراحت شد و با صدای بلند گفت:

– آیا اشکال مرا نشنیدی؟! چرا پاسخی نمی دهی؟!

– مرحوم آخوند به این مضمون فرمود که: برداشتن دو خربزه با یک دست ممکن نیست! (هم تدریس و هم پاسخ به اشکالات در یک زمان)

آن فرد صدایش را بلند کرد و گفت: شیخ (ملا و مجتهد)شدی اما هنوز آدم نشدی!

مرحوم آخوند سرش را تکانی داد و چیزی نگفت. تمامی شاگردان مبهوت و متعجب شده بودند، گویا که پرنده ای روی سرشان است! بعد از لحظاتی جناب آخوند سرش را بلند کرده، محاسن به دست، فرمود:
– بله، من شیخ (پیرمرد)شدم…
(ایت الله آخوند خراسانی)

تهیه و تنظیم فهیمه قاسمی (انجمن شهید ادواردو آنیلی)

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: