گرافیک
تصویرسازی از شهید ادواردو آنیلی اثری از فهیمه نیکومنظر

فهیمه نیکو منظر از اعضا فعال انجمن شهید ادواردو آ«یلی که خود فرزند شهید است به تصویرسازی های مختلف از شهید ادواردو پرداخته است

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: