گفت‌وگو با مدیر انتشارات براق
ماجرای استقبال خانواده اهل سنت از کتابهای شیعی ایرانی

اردیبهشت ماه همین امسال در شارجه بودیم. دو خانم محجبه به غرفه ما آمدند و چندین کتاب را با دقت نگاه‌کردند، بعد دیدند که پشت یکی از کتاب‌ها نوشته شده نجف. (ما کتاب‌های عربی را با عنوان نجف می‌زنیم) سپس یکی از آن دو به تابلو سر غرفه نگاه کرد و …

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) معصومه طاهری /  انتشارات براق یکی از انتشارات جوان، اما پرکار و موفق در حوزه تخصصی کودکان است که توانسته در عرصه ملی و بینالمللی نهتنها خلأهای موجود را پر کند، بلکه به عنوان نمادی از دیپلماسی عمومی نیز عمل کردهاست. این انتشارات که از سال ۱۳۸۲ توسط صفا امیری یک معلم جوان و خوشفکر در امر تربیت در شهر قم تأسیس شده تاکنون جوایز متعدد ملی و بینالمللی ویژهای را نصیب خود کرده است. نشر براق همانطور که از نامش مشخص است، ناشر کتابهای مذهبی است. کلمه براق برگرفته از مرکب پیامبر اعظم در زمان معراج است.

بیشتر ناشران در ایران بهصورت جدی مشکل پخش کتاب دارند، آیا شما هم درگیر این مسئله هستید؟

بله. در بازار داخلی با مشکل مواجهیم و با شرایط اقتصادی امروز این مشکل بیشتر شده، به صورتیکه میتوان گفت کتاب کودک در سبد خرید مردم نیست. اغلب برای خریدهای غیرکتابی هزینه میکنند که این نوع نگاه مردم به کتاب هم از مشکلات مهم پخش است.

با توجه به اینکه بیشتر امکانات در تهران است و شما در قم فعالیت دارید، سخت نیست؟

قطعاً اگر در تهران بودیم، شرایط و امکانات بهتری داشتیم و بهتر هم به چشم میآمدیم، ولی از اینکه در قم هم هستیم، ناراضی نیستیم.

به طور کلی چه تعداد ناشر کتاب کودک در کشور داریم؟

در ایران حدود۴۰۰ ناشر تخصصی داریم از ضعیف تا قوی مانند جمال، قدیانی، افق، پیدایش و. . .

چه تعداد از اینها ناشر مذهبی هستند؟

ناشر مذهبی به صورت تخصصی کم است، ولی همه ناشران، کتابهای مذهبی هم کار میکنند. به نظرم نشر جمال در این زمینه تخصصیتر فعالیت دارد که با سرمایه شخصی و البته بسیار هم موفق در تولید محتوا عمل کرده است.

شما در نمایشگاههای متعدد خارجی هم حضور داشتهاید، خاطره جالبی دارید؟

اردیبهشت ماه همین امسال در شارجه بودیم. دو خانم محجبه به غرفه ما آمدند و چندین کتاب را با دقت نگاهکردند، بعد دیدند که پشت یکی از کتابها نوشته شده نجف. (ما کتابهای عربی را با عنوان نجف میزنیم) سپس یکی از آن دو به تابلو سر غرفه نگاه کرد و دید تصویر عراق است. گفت: شما شیعه هستید؟ گفتم: بله. گفت: من کل غرفههای نمایشگاه را گشتم، هیچکدام کتاب دینی نداشتند. از کتابهای شما خوشم آمد. جالب است؛ با این وجود کتابها را سرجایش گذاشت و چیزی نخرید و رفت. فردای آن روز دیدم همان خانم با دخترهایش و دو مرد دیگر آمدند و نزدیک نیم ساعت کتابهای ما را زیر و رو کردند، سپس حدود یک میلیون تومان کتاب خریدند.

مگر آنجا انتشارات مذهبی نداشت؟

در امارات فضا و شرایط برای کارهای دینی متشنج است. میان آثار مختلف اهل سنت تناقضاتی درباره امامان و مسائل مذهبی وجود دارد، مثلاً در مذهب مالکی، حنفی و شافعی اختلافاتی هست و چون ورود به این امور دردسر دارد، ناشران در اینباره کار نمیکنند، حتی خود ما هم مشکل داریم و گاهی تذکر دادند، در حالیکه سند تاریخی مشکل نداشته ولی اسناد دیگری مانع شدند،البته چون در تاریخ نگاری صدر اسلام ضعیف بودیم. همینها باعثشده ناشران اهل سنت در این امور کلی وارد شوند و درباره قرآن هم فوقالعاده احتیاط کنند.

شما در حوزه کامیک استریپ هم وارد شدهاید؟

قبلاً در این زمینه فعالیت داشتیم، ولی دیگر کار نمیکنیم. چون هنوز در کشورمان جانیفتاده است و اغلب با بدبینی تصور میکنند این هنر بار فرهنگی غربی دارد، به همین خاطر رغبت کمتری برایش است.

آیا کتابی از انتشارات دیگری بوده که دوست داشته باشید ایده و اجرای آن را به عهده بگیرید؟

تاکنون چنین حسی نداشتم. همواره تمام دغدغه و ذهنیتم متمرکز به سبک زندگی دینی برای کودکان است و روی همین مسئله هم کار میکنم، چه اینکه بیشتر کتابهایی که نشر آن را به عهده داشتهام، الحمدلله موفق بوده است، حتی برخی کتابهای نشر جمال هم برگرفته از ایده خود ما است. به نظرم همین که مجموعه ما که یک انتشارات شهرستانی است و در زمان خیلی کم توانسته به چنین جایگاهی برسد و شناخته بشود، موفق عمل کرده است. ما پنج سال مورد تقدیر قرار گرفتیم و عنوان خادمالقرآن را هم داشتهایم.

انتشارات براق برای نمایشگاه در کشورهای مختلف دعوت شده است، آنها چه نگاهی به ایران دارند؟

همین که هشت سال است در نمایشگاههای بینالمللی حضور داریم، نشان از اقبال آنها به چنین موضوعاتی است. ما در این کشورها با دو طیف روبهرو هستیم؛ یکسری افراد فرهنگی که ایران برایشان جالب است، یکسری هم نگاه و جبههگیری سیاسی دارند و حضور ما را تهدید میدانند، بنابراین طبیعی است که این طیف از ما خوششان نمیآید، حتی سنگاندازی و مانعتراشی هم میکنند، اما برای عامه مردم و ناشران به صورت عادت پذیرفته شدهایم، به شرطی که هنگام ورود به کشورشان گارد حمله نداشته باشیم و کاملاً فرهنگی وارد شویم.

نشر براق انتشارات تخصصی کودک در حوزه دینی است، آیا در این سالها مخاطب کودکی هم داشتهاید که بگوید من با کتابهای شما بزرگ شدهام؟

بله بسیار. ما یک سری مشتری خاص داریم که هرسال در نمایشگاه کتاب تهران میآیند و بدون اینکه نیاز خاصی هم داشته باشند، حتماً به غرفه ما سر میزنند و محصولات ما را میخرند.

چند ناشر بینالمللی تخصصی داریم؟

ناشران بینالمللی در ایران زیاد هستند، اما به شکل متمرکز کمتر از ۵۰ مورد تخصصی فعالیت میکنند و در حوزه کودک تخصصی هفت تا هشت مورد است.

آیا به صورت تخصصی ناشران شیعه برای کودکان کشورهای دیگر داریم؟

اساساً نشر کتاب در حوزه کودک ریسک بالایی نیاز دارد. مثلاً برای چاپ کتاب به زبان فرانسه باید با فرانسویان ارتباط داشت و الا صرف نشر، کتاب فروش نمیرود. من تجربه زبان آذربایجانی را دارم. پنج عنوان کتاب به زبان آذربایجانی کار کردم که مدت هشت سال فروش نرفت تا اینکه آستان قدس همه را خرید و گفت میخواهد به زوار آذری هدیه بدهد. بنابراین چون مخاطب خارجی در اختیار شما نیست و رسیدن به آن هم سخت است، کمتر در این زمینه سرمایهگذاری میشود، در حالیکه درباره کتاب بزرگسال اوضاع اینگونه نیست و فضای بازتر برای آن وجود دارد، بنابراین نمیتوان گفت ناشر شیعی به صورت تخصصی برای کودک زیاد است.

در عراق چطور؟

در عراق یک ناشر خوب شیعه برای کودک داریم، ولی بقیه همه در ایران هستند.

چرا ترجمه و ارسال کتاب از زبان فارسی به زبانهای دیگر چندان موفق نیست؟

تا زمانی که شعبی در کشورهای دیگر نباشد، مخاطبی هم برای کتاب وجود ندارد. پس از جهت اقتصادی کار به صرفهای نیست. علاوه بر این ارسال کتاب از ایران به بسیاری از کشورها ممنوع است. مخصوصاً در خاورمیانه و به کشورهای آذربایجان، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس، همچنین کشورهای شاخ آفریقا که ارسال کتاب ممنوع است. البته در اروپا و امریکا این وضعیت وجود ندارد و آزاد است.

دلیل این ممنوعیت کتابهای ایرانی آن هم در منطقه چیست؟

به خاطر انقلاب و اسلام در ایران، این ممنوعیت وجود دارد تا چنین تفکری در کشورهایشان نشر پیدا نکند.

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: