خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو❗️
نظر قرآن در مورد صحت یک ضرب المثل!!

با قران که مانوس شوید دیگر حرف مردم شما را نخواهد آزرد چرا که قرآن کلام خداست و راهنمای همه دوران ها

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) این جمله که ضرب المثل شده را حتما شما هم نشیده اید:

خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو❗️

ولی قرآن چیزی دیگه میگه:

أکثر الناس ﻻ‌ ﻳﻌﻠﻤﻮﻥ”
بیشتر مردم نمۍدانند

أکثر الناس ﻻ‌ ﻳﺸﻜﺮﻭﻥ”
بیشتر مردم ناسپاس اند

*أکثر الناس ﻻ‌ ﻳﺆﻣﻨﻮﻥ ”
بیشتر مردم ایمان نمی آورند

أکثرهم ﻓﺎﺳﻘﻮﻥ”
بیشترشان گناهکارند

أکثرهم ﻳﺠﻬﻠﻮﻥ”
بیشترشان نادانند

أکثرهم ﻣﻌﺮﺿﻮﻥ”
بیشترشان اعتراض گرند

أکثرهم ﻻ‌ ﻳﻌﻘﻠﻮﻥ”
بیشترشان تعقل نمۍکنند

أکثرهم ﻻ‌ ﻳﺴﻤﻌﻮﻥ ”
بیشترشان ناشنوایند

ﻭﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﺍﻟﺸﻜﻮﺭ ”
و کم اند بندگانی که شاکرند

ﻭﻣﺎ ﺁﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﺇﻻ‌ ﻗﻠﻴﻞ ”
و جز اندکی ایمان نمی آورند

پس نه تنها اکثریت نشانه حقانیت نیست، بلکه در موارد زیادی، اکثریت بر خلاف معیارهای الهی رفتار میکنند. همیشه در زندگی راه درستِ خودتون رو بروید

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: