سالن پیامبر اعظم دانشگاه اصفهان سال 89
همایش یادبود شهید ادواردو در دانشگاه اصفهان

همایش یادبود شهید ادواردو در دانشگاه اصفهان سالن پیامبر اعظم با حضور دکتر ابیانه ورهبر شیعیان ایتالیا عباس دیپالمو سال ۸۹

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان )

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: