تحقیقات پیو
حقایقی درباره جوانان مسلمان در آمریکا در تازه ترین تحقیقات پیو

جمعیت مسلمانان در آمریکا جوان تر از جمعیت کل این کشور است. در واقع درحالیکه نسل هزاره ۳۲ درصد از کل جمعیت ایالات متحده را شکل می دهند، سهم این نسل در جمعیت مسلمان آمریکا ۵۲ درصد است.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) نسل هزاره به آن دسته از جمعیت آمریکا اتلاق می شود که مابین سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۹ متولد شده و لذا پس از حادثه ۱۱ سپتامبر به تدریج به سن قانونی رسیده اند. اینک اکثر این نسل به بزرگسالی رسیده، تحصیلات در کالج را پشت سر گذاشته، غالب آنها مشغول به کار شده و حتی خانواده تشکیل داده اند.

آنچه در ادامه می آید حقایقی است که موسسه تحقیقاتی پیو طی پژوهش خود در سال ۲۰۱۷ درباره جمعیت مسلمان این نسل در ایالات متحده دریافته است.

۱- درحالیکه اکثر جمعیت کلی مسلمانان آمریکا (۵۸ درصد) مهاجر هستند، سهم مسلمانان نسل هزاره که خارج از ایالات متحده متولد شده اند کمتر از مسلمانان مسن تر است (۵۲ درصد در مقابل ۶۴ درصد). به طورکلی تنها ۱۵ درصد از کل نسل هزاره در آمریکا مهاجر هستند. به لحاظ قومی و نژادی، ۴۰ درصد مسلمانان نسل هزاره سفیدپوست (شامل عرب ها و تبارهای خاورمیانه ای)، ۲۹ درصد آسیایی (شامل پاکستانی ها و هندی ها)، ۱۷ درصد سیاهپوست و ۱۱ درصد اسپانیولی هستند.

۲- مسلمانان نسل هزاره به اندازه مسلمانان مسن تر نقش مذهب را در زندگی خود «بسیار مهم» می دانند و دست کم هفته ای یکبار در مراسم مذهبی شرکت می کنند. این نکته متفاوت از برخی گروه های مذهبی بزرگتر در ایالات متحده است. برای مثال در میان کاتولیک ها و پروتستان ها، نسل هزاره کمتر از همکیشان مسن تر از خود مذهب را بسیار مهم می دانند یا در مراسم مذهبی شرکت می کنند. از این حیث پیروان پروتستان انجیلی مشابه مسلمانان هستند.

۳- مسلمانان نسل هزاره مانند همکیشان مسن تر خود به شدت به حزب دموکرات گرایش دارند (۶۹ درصد). این رویکرد بیشتر از هم نسل های مسیحی آنان (۴۷ درصد) و جمعیت کلی این نسل (۵۶ درصد) است. مسلمانان جوان آمریکا به طور یکنواخت طرفدار حزب دموکرات هستند، هرچند تنها ۳۶ درصد از ایشان می گویند این حزب با مسلمانان آمریکایی موافق است. البته مسلمانان نسل هزاره (۲۱ درصد) بیشتر از هم نسلان مسیحی خود (۷ درصد) اعلام داشته اند که طرفدار هیچ یک از احزاب سیاسی اصلی آمریکا نیستند.

۴- مسلمانان نسل هزاره (۴۵ درصد) کمتر از مسلمانان مسن تر (۶۵ درصد) معتقدند که مردم آمریکا به طورکلی با مسلمانان مهربان اند. البته این بدان معنا نیست که اغلب مسلمانان جوان، مردم آمریکا را با مسلمانان مخالف می دانند. چرا که تنها ۱۵ درصد این افراد چنین نظری دارند. ۳۶ درصد مابقی می گویند نگرش مردم آمریکا نسبت به مسلمانان خنثی و بیطرفانه است.

منبع: شفقنا

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: