کتاب شیعیان تانزانیا منتشر شد

کتاب شیعیان تانزانیا (وضعیت دینی، فرهنگی و اجتماعی) بقلم سید احمد سیدمرادی توسط انتشارات فرهنگ سبز منتشر شد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) این کتاب که اثری از سید احمد سید مرادی است به گونه ای علمی و بر پایه مشاهدات عینی و تحقیقات میدانی، کشور تانزانیا و شیعیان آن کشور را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار می دهد.
این کتاب ۹ فصل دارد و موضوعات: جغرافیا، سیاست و فرهنگ در تانزانیا، روابط ایران و تانزانیا، ادیان و مذاهب، شیعیان خوجه اثنی عشری،شیعیان بومی، شیعیان اسماعیلیه، شیعیان بهره داوودی در تانزانیا و همچنین فرصت ها و تهدیدهای پیش روی شیعیان را مورد بررسی قرار می دهد. مجموعه ای از تصاویر نیز در بخش پایانی کتاب گنجانده شده است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی شیعیان آفریقا

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: