(تفاوتهای طبیعی درانسان ها باعدالت سازگاراست؟ چرا خداوند شیطان را آفرید؟)

خداوند ابلیس را از روز اول شیطان نیافرید او خودش خواست شیطان باشد.

به گزارش رهیافتگان (پایگاه جامع مبلغین و تازه مسلمانان ) آیت الله مکارم در کتاب ۱۸۰پرسش و پاسخ به تفاوت های طبیعی انسان ها و چرایی آفریش شیطان پاسخ داده است.

بخش۱۴

آیا تفاوتهاى طبیعى در انسان ها باعدالت سازگاراست؟

قسمتى از تفاوت هاى جسمى و روحى مردم با یکدیگر، معلول اختلافات طبقاتى و مظالم اجتماعى و یا سهل انگارى هاى فردى است که هیچ گونه ارتباطى به دستگاه آفرینش ندارد که با از بین رفتن نظام طبقاتى و تعمیم عدالت اجتماعى از میان خواهد رفت و هیچ گاه اسلام و قرآن بر اینگونه تفاوت ها صحت نگذاشته است.

قسمت دیگر از این تفاوت ها، طبیعى و لازمه آفرینش انسان است. یعنى یک جامعه اگر هم از عدالت اجتماعى کامل برخوردار باشد تمام افرادش همانند مصنوعات یک کارخانه یک شکل و یک جور نخو اهند بود.
یک جامعه همانند پیکر انسان که نیاز به سلول ها، بافت ها و دستگاه ها و اندام هاى گوناگون دارد اگر بدن از سلول ها و… همانند ساخته شده باشد دوام ندارد و کارائى کافى براى وظایف مختلف نخواهد داشت بلکه باید اعضاء گوناگون که عهده دار کارهاى مختلف باشد تشکیل شود تا با همکارى هم شخص به زندگى ادامه دهد.
همچنین براى بوجود آمدن جامعه کامل نیاز به استعدادها، ذوق ها و ساختمان هاى مختلف بدنى و فکرى است، اما نه به این معنى که بعضى در محرومیت بسر برند کوچک شمرده شوند و تحقیر گردند، همانطور که سلول هاى بدن با تمام تفاوتى که دارند همگى از غذا، هوا و سایر نیازمندیها به مقدار لازم بهره مى گیرند.

اگر تمام سلول هاى بدن یکنواخت آفریده مى شد دور از حکمت بود، عدالت یعنى قرار دادن هر چیز در محل مناسب خود.
اگر یک روز تمام مردم جامعه مثل هم فکر کنند و استعداد همانندى داشته باشند در همان یک روز وضع جامعه بکلى درهم مى ریزد.

چرا خداوند شیطان را آفرید؟

اگر اندکى بیندیشیم خواهیم دانست وجود این دشمن کمکى است به پیشرفت تکامل انسانها.
فرماندهان و سربازان ورزیده و نیرومند کسانى هستند که در جنگ هاى بزرگ با دشمنان سرسخت درگیر بوده اند.
شیطان از روز اول خلقتى پاک داشت، انحراف و انحطاط با اراده و خواست خودش به سراغش آمد، بنابراین خداوند ابلیس را از روز اول شیطان نیافرید او خودش خواست شیطان باشد.
عالم دنیا میدان آزمایش است و آزمایش جز در برآبر دشمنان سرسخت و طوفان ها و بحران ها امکان پذیرنیست.
البته اگر شیطان هم نبود نفس و وسوسه هاى نفسانى انسان را در بوته آزمایش قرار مى داد. اما با وجود شیطان این تنور آزمایش داغ تر شد چرا که شیطان عاملى است از برون و هواى نفس عاملى است از درون.
در قرآن آمده است ” خداوند مومنان را با لشگریانى از فرشتگان مجهز مى کند و نیروهاى غیبى و معنوى جهان را با آنها که در مسیرجهاد نفس و جهاد دشمن پیکار مى کنند همراه مى سازد ( فصلت ۳۰-۳۱ )
نکته مهم دیگر شیطان هرگز سرزده  وارد خانه دل ما نمى شود، حمله او هرگز غافلگیرانه نیست او با اجازه خود ما وارد مى شود. همانگونه که قرآن مى گوید: او سلطه بر کسانیکه ایمان دارند و توکل بر پروردگارشان مى کنند ندارد، تنها تسلط او بر کسانى است که او را به دوستى و سر پرستى خود برگزینند ( نحل ۹۹-۱۰۰)
به هر حال براى نجات ازدام هاى رنگارنگ او و لشگریانش، راهى جز پناه بردن به ایمان و تقوى و سایه لطف پروردگار و سپردن خویشتن به ذات پاک او نیست. قرآن مى فرماید: ” اگر فضل و رحمت الهى نبود همه شما جز گروه اندکى از شیطان پیروى مى کردید.

بخش های دیگر از کتاب۱۸۰پرسش و پاسخ را بخوانید؛

بخش۱: (انگیزه و نیاز انسان برای خداجویی) 

بخش۲: (چرا ذات پروردگاررانمى توان درک کرد؟)

بخش۳: (آیا آفریدگار هم آفریدگاری دارد؟) 

بخش۴: (چگونه دین فطری است؟) 

بخش۵: (ناممکن بودن تعدد خدایان، معنی لقاء الله، وجه الله،ثارالله، یدالله چیست؟) 

بخش۶: (خداوند سمیع و بصیر، جمال و جلال خداوند،محبت خدا نسبت به بنده) 

بخش۷: (اراده خداوند، سخن گفتن خدا، خشم خدا،اسم اعظم)

بخش۸: (مفهوم مکر درباره خدا، تقاضای رویت خدا توسط موسی،عرش خدا و عالم ذر چیست؟)

بخش۹: (هدایت و ضلالت از سوی خدا به چه معناست؟) 

بخش۱۰: (آیا مشاهده خداوند امکانپذیر است؟) 

بخش۱۱: (بداء چیست ایا خداوند در چیزی حلول می کند؟) 

بخش۱۲: (آیا توسل به اولیا شرک است؟) 

بخش۱۳: (توبه مرتد فطری، دراز کردن دست سمت آسمان هنگام دعا) 

تنظیم و پیاده سازی خدیجه سادات علوی– گروه تحقیقات سایت رهیافته (وابسته به انجمن شهید ادواردو آنیلی)

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه

لطفا دیدگاه خودتون رو بیان کنید: